Олигархът Иво Прокопиев замесен с клошарската мафия!

Съдебният процес срещу бандата за поръчкови убийства „Килърите“ из­вади на бял свят скандални финансови машинации, извършвани от медийния бос и милиардер Иво Прокопиев. 41-годишният издател на седмичника „Капитал“ е съдействал на гангстери да прехвърлят фирми на клошари, за да се освободят от данъчни за­дължения.

 Прокопиев, който неот­давна бе разпитан като свидетел в съдебния процес „Килърите“, е водил прего­ворите между вдовицата на банкера Емил Кюлев – Ве­села, и бившите акционери на „Тракия банк“.

 Медийният бос е бил представител на Весела Кюлева и нееднократно се е срещал както с Георги Вълев, така и с ликвидира­ния Румен Рачев в търсене на извънсъдебно споразу­мение по казус с акциите на „ДЗИ банк“.

 Емил Кюлев бе разстрелян през есента на 2005 г. а година по-късно вдови­цата Весела продаде бан­ката на гръцка финансова институция за 157 милиона евро. Посредник в сделката бе „Булброкърс“ – друже­ство, управлявано от Иво Прокопиев.

 Преговорите  между гръцките инвеститори и вдовицата на Емил Кюлев за продажбата на „ДЗИ  банк“ стартират през есента на 2006 г., но точно когато трябва да бъде подписан договорът, 42 акционери на фалира­лата през 1998 г. „Тракия банк“ предявяват претенции към собствеността на ДЗИ. Бизнесмените твърдят, че са били измамени от Емил Кюлев, който навремето по­гълнал банката, без да им плати акциите. Познавайки нрава на банкера, можем да обобщим, че това най-вероятно е било така.

 Собственици на „Тракия банк“ са пловдивските биз­несмени Георги Стойчев и Георги Трифонов, бивши членове на надзора на банката, както и велико­търновският лихвар Георги Вълев – брат на основателя на трезора Таньо Вълев.

  Именно Георги Вълев е упълномощен да предста­влява интересите на акцио­нерите на несъществуваща­та отдавна „Тракия банк“.

 Търновецът се среща ня­колко пъти с Юри Кюлев – брат на Емил Кюлев, както и с Иво Прокопиев. Претен­циите на Вълев да получи 12 милиона лева обаче са редуцирани. Същевремен­но Прокопиев води прегово­ри и със сикаджията Румен Рачев, който е представител на „пловдивската“ група начело с бизнесмена Георги Стойчев.

 До разговорите между Иво Прокопиев и бившите акционери на „Тракия банк“ се стига след машинация на издателя и партньорката му Весела Кюлева. От дружеството „Булброкърс“ изпращат писмени молби  до всички съдилища в България да не бъдат приема ни документи във връзка с казуса „Тракия банк„, тъй като това щяло да саботи­ра голяма международна сделка.

 Финансистът на Георги Вълев – Димитров, свиде­телства и за силен натиск, оказван от страна на Проко­пиев към магистрати. „Беше немислимо да се води съ­дебно дело в България – съ­дии са ми признавали, че не искат да се занимават нито с Весела Кюлева, нито с Иво Прокопиев, който имал голя­мо влияние над съдебната власт чрез медиите си. Затова заведохме съдебно дело в Кралство Люксембург, като финансовият иск срещу „ДЗИ банк“ бе на стойност 15 милиона евро“, твърди в показанията си пред съда в Шумен един от финансисти­те на Георги Вълев.

 И до днес остава загадка колко точно милиона е пла­тила Весела Кюлева за из­вънсъдебно споразумение с част от подсъдимите по делото „Килърите„. Първо­начално обявената сума бе за 1,8 милиона евро. Откри­ха се обаче документи за други „чер­ни“ пла­щания в размер на 1,6 I милиона евро. Милионите не са били осчетоводени и върху тях не са плащани данъци. В съдебната зала в Шумен, където се води процесът срещу „Килърите“, се чу и друга сума – за платени 12 милиона лева. Парите са давани от Иво Прокопиев и е странно защо до този момент прокуратурата не е повдигнала обвинение сре­щу олигарха за финансови спекулации и данъчни прес­тъпления.

 Далаверите на Прокопи­ев обаче не спират дотук – след като се разплаща с акционерите от бившата „Тракия банк“, розовобузестият олигарх сътрудничи на търновския лихвар Георги Вълев за крупна данъчна измама. В нежеланието си да плати корпоративен да­нък за милионите на Весе­ла Кюлева, Вълев настоява Иво Прокопиев да измисли схема, с която да се избегне плащането на над 400 000 лева дължими данъци.

 Така фирмата „Бинго фиш“, на чиято сметка Ве­села Кюлева превежда 600 000 евро, е прехвър­лена от Георги Вълев пър­во на Пенчо Донев, а впо­следствие – на варненския клошар Георги Ангелов, който неотдавна бе открит от призовкар да пасе свине в град Белослав.

 52-годишният свинар с незавършен втори клас получил 200 лева от пред­ставители на Иво Прокопи­ев, за да поеме пасивите на фирмата „Бинго фиш“. Днес свинарят дължи 242 000 лева корпоративен данък на държавата. Запознати с финансовите машинации на Иво Прокопиев твър­дят, че олигархът, който се възхищава на Стив Джобс, имал още няколко скандал­ни съдружия с клошари, а неговата компания „Булбро­кърс“ се била специализи­рала в „услугата“ да чисти лоши кредитни досиета. Данъчни се съмняват, че още едно дружество на бивш акционер на „Тракия банк“ – фирмата на убития Румен Рачев „Креда Дивелопмънт“ ЕООД, също е измамила държавата с ак­тивното съдействие на Иво Прокопиев.

 Фирмата обаче не е прове­рявана заради екзекуцията на бившия сикаджия Румен Рачев, който бе ликвидиран от „Килърите“ по поръчка на ортака си Георги Вълев. Двамата екссъдружници от „Тракия банк“ се изпокараха за подялбата на милионите на Кюлева.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *