Терористът от “Стъклен дом” Башар Рахал засне фотосесия с помиярка

Башар Рахал и симпатичната Инка

  Рекламни постери на актьора Башар Рахал със симпатично кученце украсиха сто­личния булевард „Ви­тоша“.

 Историята за прия­телството между те­рориста от „Стъклен дом“ и четириногото е колкото интересна, толкова и драматична. Помиярчето се казва Инка, което е умали­телно от Шахтелинка, тъй като е извадена от дъното на труднодо­стъпна шахта в пери­ферен софийски квар­тал.  Екипът на фондация „Четири лапи“  срещнал която продължила няколко дни, най-вече заради недоверчивостта на кучето. Дори и изтощена от глад и жажда след дълги седмици на изолация, наплашената Инка не искала да допусне хора до себе си.

 Специалистите оп­ределят по външни белези и най-вече по зъбите й, че е на око­ло 2 години и вероят­но преди това е имала стопани. 

Талантливият актьор твърди, че няма дове­рие на котките, но има специално отношение към кучетата. 11 годи­ни е бил стопанин на немския  дог  Вагнер, който взима със себе си в Америка. След смъртта му не иска и да чуе за друго куче.

 Затова, когато през март от фондацията го запознали с Шахтелинка – кучето без порода, с размери по-близки до котешки, от­колкото до тези на по­койния Вагнер, не се поколебава да участва във фотосесия за кампанията „Вземи ме вкъщи“. 

Срещата им е ис­тинско предизвика­телство. След някол­ко опита за бягство в сигурния ъгъл на сту­диото, търпението и категоричността на Башар дават резул­тат и Инка е готова за снимка. Доверието и взаимната симпатия, за които кадрите сви­детелстват, са трога­телни и предизвикват усмивка.

 Според Башар именно чрез осино­вяване  ще  може  да бъде решен болезне­ният проблем с улич­ните кучета. Той търси дом за плахата Инка, подкрепян от различни природозащитни орга­низации.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *