Изхвърлени от оперетата актьори стават звезди в „Стъклен дом“

Марчо Апостолов

  Един от най-извест­ните солисти на Му­зикалния театър, Марчо Апостолов, неочак­вано се появи в сериала „Стъклен дом“. Героят от мюзикълите на Андрю Лойд Уебър влиза в кожата на корумпиран депутат който срещу извършени услуги получава за на­града проститутка.

 Пред рулетката в ка­зиното към него се при­съединява още един из­вестен солист от опе­ретната трупа – роман­тичният любовник от чардашите на Имре Калман – Марио Николов.

 Куриозното е, че сре­щата в сериала и за двамата колеги е абсолютна изненада. От две години театърът им е в разпад и всеки е принуден да се спасява поединично. В търсене на ангажименти двама­та лопадат при един и същ кастинг агент и на снимки по едно и също време.

 Марио Николов беше скандално уволнен след смяната на ръко­водството на театъра. Тогава пенсионираха дългогодишния дирек­тор на Музикалния те­атър  Светозар  Донев и на мястото му спус­наха с парашут Борис Панкин.

 Артистите обаче го освиркаха и не му дадо­ха да влезе в театъра.

Тенорът Марио Николов

  За да излезе от кризата Културното министер­ство назначи за вре­менно изпълня­ващ длъжността неиз­вест­ния до тогава провинциален певец Тодор Димит­ров. Марио Николов, който също беше кан­дидат за директор, бе оставен в художестве­ното ръководство на театъра, а скоро след това без никакво обяс­нение бе освободен.

 Съдът го върна на първа инстанция и до­сега продължава да пе­чели делата по всички параграфи. Междувременно се занимава с ре­жисура и изнася кон­церти с филхармония­та и Софийския духов оркестър.

 Снимам за удоволствие В „Под прикритие“ бях банкерът на Джаро, а в „Етажна собстве­ност“ играх нотариус. Явно, че режисьори­те ме виждат в такова амплоа и ме канят за конкретни роли“, каз­ва Николов.За Марчо Апостолов това е пър­ви ангажимент в игра­лен филм.

 Той беше лидер на стачкуващите синди­калисти в Музикалния театър. За назидание беше изваден от це­лия репертоар и от сеп­тември до януари оста­на без роли. Макар че всички, които са го гле­дали в „Йосиф“, „Исус Христос  суперзвезда“ и „Котките“, са едино­душни, че не отстъпва на нито една бродуейска звезда.

 „И двамата с Марио бяхме изхвърлени, а къде цъфнахме. Няма човек от театъра, който да не е завел дело и да не го е спече­лил. Временно изпъл­няващият длъжността директор тихомълком остана постоянен. На­стана жесток реванши­зъм. Хората са подло­жени на гонения и дискриминация.

 Имам впечатление, че някой конкретен човек си отмъщава на този те­атър и явно още е на власт“. По всяка веро­ятност до края на сезо­на ще има нов конкурс за директори. Очаква се министерството да оп­редели датите и усло­вията за участие в него.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *