Наркобосът Таки и бизнесът му няма да пострадат

Христофорос Аманатидис - Таки

  Съмнително­то предаване на наркобоса Христофорос Аманатидис – Таки, в Дубай е добре съгласувано меж­ду него и родното МВР, твърдят из­точници от подзем­ния свят. Бандитът беше пус­нат за издирване в Ин­терпол на 8 май. Само два дни по-късно той се предаде, което е доста съмнително.

 Преди това Таки се търсеше само с Ев­ропейска заповед за арест. Обвиненията срещу него, заради кои­то изчезна, са, че заед­но с Христо Вартерян – Исуса, ръко­водели наркобанда. Двамата из­чезнаха един след друг от България в началото на 2009 година.

 Наследникът на наркомрежата на бивша­та групировка ВИС Христофорос Аманатидис години наред управляваше бизнеса с дрога в столицата и страната. Ченгетата не му създа­ваха абсолютно никак­ви проблеми.

 За Таки целият под­земен свят знаеше, че е в много добри от­ношения с хората от ГДБОП, които отговарят за наркотиците. Сегаш­ният шеф на службата беше началник на отдел „Наркотици“ от 2006 до 2009 г. Точно по това време групата на Таки бе най-силна на паза­ра. „Той самият е бил нещатен сътрудник на бопаджиите, а също и на криминалния отдел в СДВР“ – категоричен е бивш съратник на лю­линската банда. Най-скандалното е, че Таки изчезна от България по време, когато бившият шеф на отдел „Наркотици“ в ГДБОП стана началник на цялата дирекция, която трябва да се бори с организираната престъпност. Ин­тересно е как е проспал това събитие въпросният началник Станимир Флоров. „Не­говата работа е била да арестува Таки, а не да го покрива и да го пре­дупреди, че става напе­чено и да се изнася – ко­ментират източници. – Толкова вре­ме не го търсиха с Ин­терпол, сега се сетиха“. Така се създаде впечат­ление, че МВР изпусна Галев и Христов и като компенсация поднесе ареста на Таки.

Христо Вартерян - Исуса

  Станимир Флоров, преди да стане шеф на ГДБОП, е отгова­рял за борбата срещу разпространението на наркотици. Бивши слу­жители си спомнят, че е имало много серио­зен сигнал срещу него. Според въпросния сиг­нал той криел наркоти­ци в багажника на слу­жебна кола след акция на антимафиотите. Пос­ледвало разследване и разбира се, нищо не се  ус­тановило.

 Докато Флоров е на власт, мощта на Таки расте – той става бос на наркотрафика в сто­лицата и истинският уп­равител на наследство­то на покойния Георги Илиев.

 Отлично запознат из­точник е категоричен, че „зала­вянето“ на Таки е пос­тановка на МВР, която е станала с изричното съгласие на боса.

 С довеждането му в България властта ще изтъкне приноса си в борбата с престъпнос­тта, но Аманатидис едва ли ще бъде осъден и вкаран в затвора.

 Покровителите на Таки от полицейски­те среди днес са още по-големи началници в службите и едва ли ще допуснат и косъм да падне от главата му, за­щото и той имал дос­та компрометираща ин­формация за тях.

 Според източниците ни Таки ще бъде фор­мално обвинен като ли­дер на група и ще бъде оправдан или ще полу­чи условна присъда. По този начин „беглецът“ ще може легално да се завърне у нас и да по­каже кой диктува пра­вилата в наркопазара.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *