ГЕРБ тласка Гриша Ганчев към фалит! Целта е да му вземат бизнеса с автомобили

Бойко Борисов и Гриша Ганчев

  Акцията на МВР и НАП срещу шефа на „Литекс“ Гриша Ганчев е поръчана от върхо­вете на Корпоративна търгов­ска банка, собственост на Цве­тан Василев, осведомиха достоверни източници. Причината, естествено, е пари. Такива съмнения изказа пред репортер на вестника бли­зък на Гриша Ганчев, кой­то е отлично запознат с делата му.

 Отношенията между банкера и бизнесмена напоследък охладнели покрай огромните кре­дити, които близката до властта банка отпусна­ла на фирмите от кръга на „Литекс“ за строежа на завод за автомобили. Самият Ганчев неведнъж изказвал съмнения, че искат да му вземат биз­неса с автомобили, като го докарат до фалит. Точ­но затова властта атакувала захарния му  бизнес който е далеч от интере­сите на кръга около пре­миера и банкера Цветан Василев.

 Повечето фирми на ло­вешкия бизнесмен са за­ложени в частната Кор­поративна банка, която финансира дейноста му с парите на държавните предприятия, депозира­ни там от правителството на ГЕРБ. Не са тайна и близките отношения на Бойко Борисов с Цветан Василев, чиито медии го хвалят денонощно.

  Гриша Ганчев взема кредити за десетки милони от Кор­поративна банка още през 2007 година. Предпри­ятията на ловешкия бизнесмен са заложе­ни заедно със земи, сгради и оборудва­не в банката на властта. Тогава е в топли отноше­ния с Цветан Василев. Двамата дори са заедно във федерацията по самбо.

 Проблемите на Гриша Ганчев започват с нов кредит от Корпо­ративна банка, който е взет през миналата го­дина. С 14-те милиона на 8,7 процента годишна лихва той финансира строежа на завода си за автомобили край Ловеч. Пред­приятие­то е открито тържествено от Ганчев, премиера Борисов и кредитора Цветан Васи­лев. Въпреки модерните тех­нологии и евти­ните автомоби­ли продажбите на китайските коли не тръг­ват добре, както се очаква. Това води до финан­сови затруднения на завода за авто­мобили и заплаш­ва собственика му от фалит.

 Ганчев все по-трудно обслужвал кредита си към банката на властта и молел за разсрочване на задълженията. Зато­ва през февруари отно­шенията му с Цветан Ва­силев охладнели напъл­но. Масло в огъня налели и съмненията на Гриша Ганчев, че Василев иска да вземе завода му като го докара до непла­тежоспособност.

Цветан Василев

  Близостта на банке­ра с управляващите от ГЕРБ явно е по-силна, отколкото връзките на ловешкия бизнесмен, и така се стига до удара по Ганчев чрез НАП за ДДС измами. Според за­познати целта на меро­приятието била кранче­то от незаконни средства на Гриша Ганчев да секне и да не може да об­служва кредитите си към КТБ. След това банката ще вземе завода му за автомобили на цена, поч­ти два пъти по-ниска, и ще го продаде на друг инвеститор.

 „Досега Гриша Ганчев беше най-големият иг­рач в бизнеса със захар и се опитват да го измес­тят. Там интересите са големи, освен че може да се точи ДДС“ – раз­казва бивш началник от Икономическа полиция, който неведнъж е рабо­тил по измамите с данъ­ци на захарните босове, но нещата са спирани от всяко управление.

Още сензации:

loading...

2 Отговора за "ГЕРБ тласка Гриша Ганчев към фалит! Целта е да му вземат бизнеса с автомобили"

  1. РОКО   16.05.2012 at 14:36

    ЕГАТИ ЛЪЖАТА ЧУДЯ СЕ КАКВИ ХОРА МОГАТ ДА СИ ИЗМИСЛЯТ ПОДОБНИ ЛЪЖИ. САМО ДА ВМЕТНА, ЧЕ ВЕЧЕ СА ПРОДАДЕНИ НАД 1000 АВТОМОБИЛА И СЕ ИЗНАСЯТ ЗА СЪРБИЯ,МАКЕДОНИЯ,РУМЪНИЯ,АЛБАНИЯ,ГЪРЦИЯ И ИТАЛИЯ.

    Отговор
  2. ДИДО   16.05.2012 at 15:03

    ПОРЕДНАТА ЛЪЖА!!! ЗАВОДА СТАРТИРВА ДОСТА ДОБРЕ!!! НАПУК НА ВСИЧКИ ЗАВИСТНИЦИ!

    Отговор

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *