Валентин Гаджев докарва “Горубсо – Мадан” до фалит по заповед на ГЕРБ

Бившият собственик на "Горубсо" Валентин Захариев (вдясно) и Валентин Гаджев

  Тесните връзки на ГЕРБ с „Горубсо – Мадан“ не се изчерпват само с това, че бившият собственик Валентин Захариев е спонсор на партията. Техният член и учредител на структурата в Смолян Валентин Гаджев е бил управител на минно-добивното предприятие до края на миналата година, алармират членове на синдикалната организа­ция. 

Докато е оперативен директор на „Горубсо“, умишлено е тласкал фирмата към фалит по поръчение на пар­тийните си шефове от София. Когато работа­та е свършена, Гаджев е назначен от прави­телството за шеф на НОИ в Смолян.

 Парадоксът е, че до­като е бил шеф на „Го­рубсо“, точно той не е превеждал задължи­телните осигуровки на работниците в институ­та. Сред тях дори има слух, че Гаджев е вдиг­нал хотел за милиони в село Средногорци, а някои от миньорите споделят, че са работи­ли по изграждането му.

 Валентин Гаджев е бивш кмет на Мадан от листата на СДС. Местните жители пом­нят управлението му с това, че е издал фал­шиво удостоверение за стаж на тъщата си. После става дирек­тор на „Горубсо“, чий­то собственик е соче­ният за приближен до Иван Костов Валентин Захариев. Той пък е из­вестен с това, че дава пари на всеки, който е на власт, за да закрепи бизнеса си.

"Горубсо - Мадан"

  Въпреки съмнително­то си реноме Валентин Гаджев е начело на „Го­рубсо“ цели 4 години. Докато е там, става и член на ГЕРБ, защото вижда, че те ще са следващите управляващи.

 Така запазва сладкия си пост в минното пред­приятие. Като дирек­тор там не плаща оси­гуровките на работни­ците към НОИ. Когато го питат защо не са осигурени, се оправдава с холдинга на За­хариев, който доскоро беше  собственик  на „Горубсо“. Към начало­то на 2011 г. предприя­тието вече е затънало с помощта на новоизлю­пения гербаджия. За сметка на това работ­ниците му твърдят, че се увеличава неговото лично благосъстояние благодарение на да­лаверите в „Горубсо – Мадан“.

 Валентин Гаджев на­пуска поста си в нача­лото на 2012 година, когато вече е ясно, че предприятието ще има нов собственик. Моти­вът му е скрит зад нищо незначещата формулировка „лични причини“.

 Веднага след това шефът на „Минстрой“ и приятел на Ахмед Доган – Николай Въл­канов, е доведен лич­но от Бойко Борисов и представен като новия инвеститор.

 Хората от региона разказват, че сегаш­ният собственик на „Го­рубсо“ Николай Вълка­нов отдавна се е ори­ентирал към ГЕРБ и то­тално е загърбил ДПС. Той ударил силно рамо на партията на Бойко Борисов в Златоград, където държи конце­сии на рудници, както и тукашното предпри­ятие „Горубсо“. В този родопски град кмет от ГЕРБ става точно един от служителите на Въл­канов – Мирослав Янчев, изградил кариера­та си досега в заводите на „Минстрой“, съответ­но на Вълканов.

 „Неговият човек Га­джев съсипа завода, а после премиерът дой­де с хеликоптер като месия. Всичко е под­готвено предварител­но. Сигурни сме, че пак ще ни излъжат“, коментират миньорите в областта, които засе­га взеха парите си, но не са сигурни, че ще ги получават редовно, като минат година-две. Историята показала, че всеки нов собственик идва, в началото дава пари, а после започва да източва и да прави далавери.

 Работници от завода твърдят, че лично но­вият собственик Нико­лай Вълканов настоял Гаджев да бъде осво­боден, когато влезе в предприятието. От ап­рил т.г. Николай Гаджев е назначен за шеф на НОИ в Смолян по пар­тийно поръчение от върховете на новата му партия – ГЕРБ.

Още сензации:

loading...

2 Отговора за "Валентин Гаджев докарва “Горубсо – Мадан” до фалит по заповед на ГЕРБ"

  1. анТИКВАР   30.05.2012 at 21:52

    ББ пази Гаджев от разследване. Защо не приложи новия закон за конфискация срещу този далавераджия?

    Отговор
  2. пияча   01.06.2012 at 13:03

    Бях в хотела му на разпивка. Нещо страхотно е. Това с пари от честен труд не може да се постигне. Явно доста е крадвал човека и като кмет и като директор.

    Отговор

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *