Брендо симулира хипертонична криза – преместен в болницата на затвора

Евелин Банев - Брендо

  Кокаиновият крал Евелин Банев – Брендо внезапно се „разболя“ в килията на Централен софийски затвор и ти­хомълком бе преместен в лечебницата а на пандиза.

 Операцията по извежда­нето на Брендо от пандиза чрез менте заболяване бе стартирана от неговите ад­вокати в събота вечерта, когато гангстерът от Топо­ловград бе оставен за по­стоянно в килията заради риск да избяга в чужбина и да се укрие от съда. Евелин Банев е под­съдим заедно с бившата си съпруга Моника Добринова за пране на пари от дрога, а делото срещу него се точи вече 5 години.

 В неделя следобед, по-малко от 24 часа след като Софийският градски съд постанови Брендо да остане в килията си в Цен­трален софийски затвор, кокаинов крал №1 в дър­жавата е получил мним хипертоничен пристъп.

 Гангстерът е диагности­циран от дежурния лекар на столичния дранголник и в неделя след 17,30 часа е бил преместен в болнич­ната сграда към затвора след „експертно“ мнение за липса на симулация у пациента, изказано от д-р Васев.

Алексей Петров

  Банев е настанен в бол­нична стая, в която само допреди два дни се е подви­завал извергът Стоян Злат­ния. Заради новия „ВИП пациент“ Стоян Златния, подсъдим  за склоняване на непълнолетни към прос­титуция, е бил преместен в болнична стая за „прос­тосмъртни“ – с още трима болни пандизчии.

 Според д-р Васев, дал мнение за преместването на Банев в лечебницата към софийския затвор, у Брендо се наблюдават нервно-психическо прена­прежение, съпроводено с главоболие, шум в ушите, сърцебиене и обща отпад­налост. С цел пресичане на последващи хипертонични пристъпи – пов­ръщане и све­товъртеж, които могат да доведат до инсулт, докто­рът е дал „екс­пертно“ мнение Банев да оста­не за постоянно в болницата.

 Внезапното разболяване на Евелин Банев – Брендо се случва само десетина дни след припадъка на Алексей Петров – Трактора, който даже не успя да пренощува в специално оборудваната си ВИП килия в Централния софийски затвор. Трактора и Брендо са съседи по стаи в лечебницата, като всич­ки лекари са занемарили другите пациенти, за да полагат грижи за богатите престъпници. Личен слуга на Трактора е д-р Павлов, а д-р Васев обгрижва кокаиновия крал Евелин Ба­нев.

Централен софийски затвор

  В лечебницата към затво­ра телефони и лаптопи са абсолютно забранени, но правилата явно не важат за Трактора и Брендо. В неде­ля късно следобед Евелин Банев е получил таблет и три СИМ карти, за които е платил общо 3000 евро. Таблетът пък е проводен безплатно от бившата съ­пруга на гангстера Моника Добринова.

 Болничните стаи и на Алексей Петров, и на Евелин Банев разполагат с плазмени телевизори и климатици, както и с широки панорамни прозорци. Чистотата е на завидно ниво, тъй като сани­тарки чис­тят еже­дневно на пациентите и сменят бельото им. Болничните стаи раз­полагат и със самос­тоятелни санитарни възли.

 Източник от затворническата администрация твърди, че тайното извеждане на Евелин Банев – Брендо от килията и въдворяване­то му в лечебницата не е било докладвано на шефа на затворите Митко Дими­тров. Новият началник на софийския затвор – Петър Кръстев, е предпочел да не докладва на началството, тъй като е образувана про­верка срещу него заради толерирането на гангстера Алексей Петров.

 Роденият в Белене пандизчийски шеф Петър Кръстев е написал обяс­нение за въдворяването на Алексей Петров в ле­чебницата, в което твърди, че не бил родственик на Трактора, но се познавал с него покрай сестра му Теменужка. Петър Кръстев отрича да е взел рушвет от Алексей Петров, каквито слухове вървят сред оста­налите надзиратели. За да парира предстоящото си уволнение, началникът на софийския затвор е нака­рал приближените си над­зиратели да се разбунтуват срещу условията на труд. Неотдавна надзирателите се присъединили към син­дикалистите от „Подкрепа“ и поискали от тях да се пенсионират по-рано. Мо­тивът е, че 60-годишни тъмничари не можело да пазят опасни рецидивисти.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *