Сериалът “Кантора Митрани” е поредната възхвала на МВР

"Кантора Митрани"

  Откакто ГЕРБ е на власт, Бойко Борисов увеличи живота на българите с 1 година, Тотю Мла­денов намали безработицата, Сер­гей Игнатов смаза неграмотността, а Цецо изви врата на престъпността. Всекидневните кражби, убийствата посред бял ден, обирите на банки и процъфтяването на контрабан­дата са отмиращи явления от времето на предишните управници.

 Днес бандитите, а и всички ние сме под контрола на Цецо. И за да осигури спо­койствието ни, най-известният вифаджия в държавата с осно­вание ни подслушва и следи.

 Доказателство за изключителните зас­луги на вътрешния ми­нистър за разцвета на родината е превръща­нето на негови редо­ви и високопоставени служители в прототипи на основни персонажи от известни български сериали.

 Преди време ведом­ството на министъра с 6 апартамента награ­ди талантливия актьор Владо Пенев, който влиза в кожата на сим­патичното и справед­ливо ченге – инспек­тор Попов в „Под при­критие“.

 Призът беше не­избежен, защото ис­тинският първообраз на Владовия герой е не кой да е, а шефът на служба „Терор“ в ГДБОП Валентин Цоновски. Той пък стана известен с печалното си участие в самоубий­ството на Чочо от Пер­ник, но това кинаджиите, съзнателно или не, са пропуснали.

Докато „Под прик­рие“ е успешна поре­дица, а Владо Пенев без съмнение – талант­лив актьор, то сериа­лът на правителствената ТВ7.

 „Кантора Митрани“ е истински потрес В него мудно и еле­ментарно адвока­ти разплитат някакви тъпи казуси.

 Главният герой, кой­то е сляп (в ролята е Любо Младенов), постоянно се разхожда с куче водач, нахлуващо дори в сладкарница за мекици. 

Понеже Любо Мла­денов е сред най-из­вестните дублиращи актьори и гласът му е изключително из­вестен, зрителите се объркват дали чуват речта на юриста, на Фалстаф или на крал Лир например.

 Действието в „Кан­тора Митрани“ се точи протяжно като в пове­чето родни ленти. Ге­роите изричат обидно елементарни реплики, като: „Животът е нещо сложно“.

 Ексцентрично реше­ние на сценаристите е героите постоянно да рецитират стихове – ту на Валери Петров, ту на Робърт Бърнс.

 Това няма абсолют­но нищо общо с кон­фликта, да не говорим колко изкуствено и нелепо е.

 За пирон в един от епизодите екипът бе решил да хипнотизиpa симпатичната воде­ща Миа Сантова. Мис­тичната процедура до­каза, че тя вече не помни числото 7.

 Това пък бе някакъв ход в разкриването на истината за извършено престъпление.

 Най-голямата тъпо­тия  в „Кантора Митрани“ е ролята, която е отредена на екра­нен подчинен на Цве­тан Цветанов. Става дума за полицейския комисар Прибойски (поздравления за сце­наристите за малоум­ната фамилия!), който помага на адвокатите да „надушват и усещат несправедливостите“ и да се борят с тях.

 Това, че ТВ7 е лич­ната телевизия на Цве­танов, е ясно. И деца­та знаят, че Цецо гос­тува всяка седмица на любимия си журналист Бареков, който изпа­да в амок от хвалебст­вията на вифаджията. Ясно е, че ТВ7 е прави­телствен рупор и тряб­ва да прокарва правил­ната линия на управлението. В чия глава оба­че се пръкна абсурд­ната идея полицай да помага на адвокатите да търсят и откриват истината? Подчинени­те на Цецо не само че нямат такива правомо­щия, а и да ги имаха, нямаше да се справят със задачата. Защо­то Цецо им е наредил да се борят не срещу престъпността, а сре­щу определени хора. Които са най-големите му душмани.

 „Кантора Митрани“ е абсолютно доказател­ство, че Цветанов има съществен принос за развитието на култу­рата, както се похва­ли самият той отново по ТВ7. В негово и на подчинените му лице изкуството най-после намери така дефицит­ния положителен ге­рой. Него трудно от­криваше дори бащата на соцреализма Мак­сим Горки. Но за днешните сценаристи и ре­жисьори на ТВ7 подоб­на задача е по-лесно изпълнима, отколко­то премиерът да вка­ра поредния си гол с прочутите бистришки „Тигри“. Затова няма лошо, че рекламира­ният като първи адво­катски сериал „Канто­ра Митрани“ всъщност е поредната възхвала на МВР. А Веско Ма­ринов вече не е сам в начинанието да бъде трудабур на Цецо и приятелския му кръг.

 Това пък, че потящи­ят се певец е родона­чалник на направле­ние в модерното изку­ство, е абсолютна за­кономерност в държа­ва, в която вътрешният министър се е превър­нал в муза за творците.

Още сензации:

loading...

6 Отговора за "Сериалът “Кантора Митрани” е поредната възхвала на МВР"

 1. лила   21.05.2012 at 21:11

  авторът на горната „статия“ очевидно е минал през процес на лоботомия. което в неговия случай впрочем, е било повече от належащо.

  Отговор
 2. Pesho   01.06.2012 at 12:12

  Seriala Kantora Mitrani e naj hubavia BG serial, kojto sym gledal.
  S netyrpenie ochkvam vsiaka seria, a gorniat avtor iavno ne proumiava, che syzdatelite na seriala, osven vishkco drugo, sa imali pred vid i eventualno da go prodavat na chuzdi televizii, ot tam i imeto na advokata i „chetkaneto“ na MVR :-))

  Отговор
 3. Любо   09.06.2012 at 15:37

  Сериала е страхотен, но е за по-интелигентна аудитория към която явно не се числи автора на горната статия.На този автор ще кажа: Като не ти харесва не го гледай.Никой не те принуждава да го правиш.

  Отговор
 4. Stanislav   03.07.2012 at 22:54

  „Главният герой, кой­то е сляп (в ролята е Любо Младенов), постоянно се разхожда с куче водач, нахлуващо дори в сладкарница за мекици.“

  Може би трябва да се забранят кучетата водачи? Или? Да се премахнат незрящите? Или проблемът е в мекиците?

  Разочарован съм от Гугъл, че за резултат на търсене ми показа този долнопробен сайт.

  Отговор

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *