Великолепието на храмовия комплекс в Карнак – грандиозен музей под открито небе

Храмовият комплекс Карнак представлява град от храмове, построен преди 2000 години, който е бил посветен на триадата от божества - Амон, Мут и Консу

  В древността наричали това място Ипет Сут – най-пре­красно­то в света. Монументалният храмов комплекс в Карнак е разположен на три километра от Луксор. Това религи­озно светилище на Дре­вен Египет представлява истински музей под от­крито небе, в който мо­гат да се видят статуи, сфинксове и пилони, оце­лели през хилядолетия­та. Дори и като руини, те са импозантни и показ­ват размаха и амбиции­те на древните фараони.

 Карнакският храм е наречен по името на близкото село Ел Кар­нак, което, както и Лук­сор, е построено върху руините на древната еги­петска столица Тива. Изграждането на този грандиозен храмов ком­плекс продължава 1500 години.

 Работата започва по времето на Аменхотеп III и е окончател­но завършена при Рамзес IV. Днес дизайнът на този колосален каменен музей се свързва най-вече с имената на царица­та Хатшепсут и фарао­ните Тутмос III, Сети I и Рамзес II. Впоследствие редица изменения в облика на хра­ма внасят Птолемеите, римляните и ранните хрис­тияни. Хра­мът в Карнак е свързан със своя двойник Луксор чрез трикилометрова алея край Нил. По нейното протежение са нареде­ни сфинксове. Сега алея­та е открита по цялата си дължина, но възстанови­телните работи все още продължават. 

Централно място в храмовия комплекс заема величествена зала хипостил, състояща се от 134 масивни колони с височина от 23 метра

  Комплексът се разде­ля на три основни части. Структурата им е била еднаква – в центъра е разположен главният храм, а редом с него е имало езеро. Отделните части на Карнакския комплекс са посветени на върховния египетски бог Амон  Ра,  на неговата жена богинята майка   Мут, изобразява­на като ястреб, и на Монту – бога на войната, син на Амон Ра и Мут.

 Туристите имат дос­тъп само до частта на Амон Ра, която се намира в центъра на комплекса. Другите три са  затворени за посещения. В тях продължават разкопките и реставраторските  ра­боти. Алексан­дрийският гра­матик Диодор Сицилиански е смятал светилището на Амон Ра за най-древния храм в Тива. Екскурзоводите не забравят да подчертаят, че и до днес това е най-големият храм с колони в света! В това мистериоз­но място се влиза, като се минава покрай алея от сфинксове с глави на овни. Овенът в египет­ската култура е бил све­щеното животно на бог Амон Ра. 

Най-впечатляваща и позната от десетки приключенски филми е така наречената хипостилна зала. Тя е величест­вена дори само с размерите си -дълга е 102 и широка 53 метра. Най-голямата забележител­ност в нея са 134-те гигант­ски колони. Върху тях са из­дълба­ни йе­роглифи, които раз­казват история­та на Сети I и неговия син Рамзес II, възвеличени са битките и постиженията им. Ко­лоните са дебели по 3 метра, а височината им е 23 м. Те са увенчани с огромни каменни кръ­гове, чиято обиколка е 15 метра. Оприличават ги на чадърчетата, с кои­то завършват стръковете на папируса. За мащабите на това съо­ръжение дава представа фактът, че ня­кои от гредите върху колоните тежат около 70 тона. Турис­тите с изненада устано­вяват, че на някои места дори е съхранен цветът на надписите върху ко­лоните.

Алеята с овни, които водят до западния вход на храмовия комплекс

  В древността е имало и два обелиска на Тутмос I. Сега от тях е запазен само единият и той тежи 143 тона. Редом е обе­лискът на дъщеря му Хатшеп­сут, един­ствена­та жена, управля­вала Еги­пет, чиято мумия беше идентифицира­на преди няколко години. Тя нарежда нейният обелиск

да е по-голям от този на баща й и той тежи 200 тона, уточняват екскурзоводите. Обелис­кът на Тутмос I, както се вижда до ден днешен, стои в сянката на камен­ния паметник на амбици­озната дъщеря. На свой ред доведеният син на Хатшепсут – фараонът Тутмос III, когато сяда на трона, нарежда да бъдат унищожени йероглифите с името.

 В края на разходката из храма на Карнак тури­стите стигат до свещено­то езеро на Амон Ра, като преди това минават по­край великолепния двор на Рамзес III c характер­ните фараонски статуи. С течение на времето Карнак е бил изоставен и забравен в пясъка.

 Той е преоткрит в сре­дата на XIX век. При раз­копките излизат и сле­ди от християн­ски църкви. Според ар­хеолозите една от залите в Карнак е ползвана за нуж­дите на християн­ската рели­гия през VI век.

 

  Зимата най-подходяща за екскурзия

Най-приятното време за екскурзия в Карнак е зимата. През лятото жегата в Еги­пет е не­поноси­ма. Къс­ната есен и зимни­те месеци обаче  са високият туристи­чески се­зон, така че и це­ните са по-големи.  Ком­плексът е отворен за посещения още в 6 часа, а в 7 тълпите туристи вече са плъз­нали навсякъде.

 Най-добре е да се отдели поне един ден, за да се разгледа спокойно целият храмов комплекс. Туристическите агенции обикновено съчетават посещение на храма в Карнак с храма Луксор. През нощта може да се види светлинно шоу. На различни езици в него се разказва историята на Древен Египет. 

Розовият скарабей

  Розовият скарабей изпълнява желания

 Екскурзията из храмовия комплекс в Карнак завършва при скулпту­рата на големия бръмбар скара­бей. Той е изваян от розов мра­мор и е поста­вен на пиедестал. Според легенда­та носи щастие. Скарабеят тряб­ва да се обико­ли 7 пъти, след като човек си намисли желание. Важна подробност е, че трябва да се обикаля обратно на часовниковата стрелка.

 Скарабеят е почитан в Древен Египет, като е идентифициран с бога на изгрява­щото слънце.

 Хотелът на знаменитостите

 Old Winter Palace е най-известният хо­тел в Луксор, разположен сред красива цветна градина на брега на Нил. Сградата 5 е постро­ена още през 1886 г. в британски колониа­лен стил.

 Днес е архитек­турен па­метник  и истинска легенда. В стаите на този хотел са отсядали знаменити пътешественици, ис­торици, короновани особи. Великият ар­хеолог Хауърд Картър от стълбите на този хотел през 1922 г. обявява, че е открил гробницата на Тутанкамон.

Още сензации:

loading...

2 Отговора за "Великолепието на храмовия комплекс в Карнак – грандиозен музей под открито небе"

  1. екскурзия египет   13.06.2013 at 8:28

    Чудесно е че можеш да научиш толкова много неща , като , това че в древността е имало два обелиска на Тутмос I. Уби сега от тях е запазен само единият и той тежи 143 тона. Редом е обе­лискът на дъщеря му Хатшеп­сут, един­ствена­та жена, управля­вала Еги­пет, чиято мумия беше идентифицира­на преди няколко години. Тя нарежда нейният обелиск да е по-голям от този на баща …както и вие сте споделили в статията.Историята и миналото са толкова богати че постоянно се откриват нови и нови сведения, което действа много мотивиращо.

    Отговор

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *