Бившият шеф на “Горубсо – Мадан” Валентин Захариев дарил 9500 лв. на ГЕРБ

Валентин Захариев

Депутатката Цвета Караянчева от Кърджали се усъмни, че Валентин Захариев е спон­сор на ГЕРБ, както самият той призна пред друга те­левизия, но не назова точ­ната сума.

 А тя е 9500 лева. според документа за даренията на партията, на­правени преди парламентар­ните избори през 2009 годи­на. Справката, която доско­ро е била качена в интернет, ни предоставиха бивши чле­нове на ГЕРБ. Там с ЕГН-то си, което започва с 49, грее самият Валентин Захариев. Срещу неговото име стои най-голямата сума в списъка – 9500, но бивши гербери са категорични, че това са само официалните пари, а тези под масата са много повече.

 Всъщност премиерът се оказва прав. Измишльоти­ни са твърденията, че Заха­риев е дал 5000. Два пъти повече са, коментират ми­ньори от „Горубсо – Мадан“, които вече са наясно с теа­търа, който им играят Бойко Борисов, Валентин Захари­ев и новият собственик Ни­колай Вълканов.

 Из миньорското градче вече усилено се говори, че парите за заплати, които не им е изплатил Захариев, са в черна каса на ГЕРБ, съ­ществуването на която също беше отречено от Бойко Бо­рисов в същата телевизия, където отрече и парите, дадени от Захариев.

Бойко Борисов

  Бивши активисти на ГЕРБ от Пловдив обаче предпола­гат, че Бойко Борисов може наистина да не е знаел за спонсорството от Захариев и да е бил под­веден. Те твърдят, че всички пари преди изборите, както официални, така и под маса­та, са минавали със знание­то на шефа на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цвета­нов. Той бил и правилният човек, който трябвало да от­говори на въпроса дали Захариев е спонсор на ГЕРБ.

 Валентин Захариев предаде „Горубсо – Мадан“ на Николай Вълканов, но нямал никакво намерение да се отказва от ОЦК Кърджали, където ра­ботниците също стачкуват за пари. Синдикалните им лидери предполагат, че За­хариев е източвал както „Го­рубсо – Мадан„, така и ОЦК-Кърджали със знанието на управляващите и е отчитал солиден процент, който сто­тици пъти надхвърля офи­циалното му дарение от 9500 лева. Една от причините за фалита му била, че не е в състояние да се отчита в София и в същото време да пла­ща редовно заплати. Точно с това се е съгласил и но­вият собственик – спонсорът на ДПС и прия­тел на ГЕРБ Николай Вълка­нов. Работниците са сигур­ни, че ако и новият собстве­ник на „Горубсо“ не бъде ос­тавен да работи спокойно, без да бъде притискан за още и още пари, той също ще последва съдбата на Ва­лентин Захариев.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *