МВР не си мърдат пръста ако не им се даде рушвет!

Откакто Цветан  Цвета­нов ръководи МВР, вътрешното ведомство е спе­челило близо 110 млн. лв. от охрани­телна дейност, или грубо по 50 млн. на година. Тази инфор­мация колегите от „Медиапул“ са получили по официален път, след като са направили за­питване по 3акона за достъп до обществе­на информа­ция. За съжаление нови­ната не получи особен отзвук в останалите медии, […]