Архитект Мариана Везнева: Отворих “третото око” на сън и днес разчитам житните кръгове

Арх. Мариана Везнева

  През 2003 г. за пръв път се натъкнах на снимките на житните кръгове в интернет. Откриват се най-вече в Англия, но такива мистериозни образувания има и в други държави по света. Започнах да изобразявам някои от житните кръгове. В процеса на чертане се оказа, че правя телепатичен контакт със създателите им. Диалогът ни започна през 2004 г, тогава те ми разкриха шифъра за разчитане на посланията в житните кръгове пиктограми – това са символите или азбуката на сакралната (тайна) писменост. 

В житните поля навсякъде по света се появяват вече повече от двадесет години съвършено правилни кръгове, понякога със сложни композиции и геометрични фигури, които могат да се видят само от вертолет. Фотографиите им се разпространяват чрез интернет и стават достояние на човечеството.

 Феноменът „Житен кръг“ представлява рас­тителна формация със съвършено правилни геометрични форми, появяващи се внезапно и без участието на чо­века. Предполага се, че са дело на извънземен разум, който ни изпраща послания чрез символи, някои от които са подобни на използваните в езотеричната литература.

 Най-ранните фигури са с прости геометрични форми. След тях следват по-сложни геометрични композиции – прекрасни и фантастични. Те се образуват за петнадесет секунди, често при сноп светлина, а понякога се появява и светещо кълбо. За тези геометрични фи­гури се наложи терминът „пиктограми“.

  Факт е, че прекрасните рисунки в житата не само че не причиняват вреда на класовете а действат здравословно.

 В Англия са доку­ментирани случаи на оздравяване от болести. Но типично за човека, не­познатите и необясними пиктограми се разруша­ват с булдозер, за да не остане следа от тях.

 Изглежда, че това не е достатъчно, а се натоварват определени хора да направят ими­тации, за да се създава впечатление, че 20-30 до 80 процента от фигурите са фалшиви.

  Безспорно е едно – посланията в житните кръгове са адресирани до онази част от чове­чеството, която е открита към духовността. Това се доказва и от желанието на създателите на пиктограмите по света да бъдат изградени центрове за посветени хора с висока нравственост, познаващи религията и учението за еволюцията на седемте раси, дадено от Елена Блаватска.

 Обикновено се при­ема, че създателите на житните кръгове са извънземни. И веднага се задават въпросите, от коя планета идват, защо досега не е регистрирана реална среща с тях. За да отговоря, трябва да се върна назад във време­то, когато за първи път осъществих телепатичен и визуален контакт с махатмите от Шамбала, учителите от йерархията на светлината.

 Всичко започна през 1981 г., след посеще­нието ми на изложбата, посветена на Николай Рьорих от хималайския му цикъл. Оставайки насаме със себе си, в главата ми нахлу телепатичен сигнал като спомен: „Когато ме изпращахте на Земята, се уговорихме, че щом започна да получаваме сигнали от вас, трябва да осъзная, че е настъпил моментът да изоставя личния си живот и да се посветя на целта – запазване живота на планетата…“.

 Бях убедена, че е настъпил моментът. Съ­щата година с мистичен ритуал по време на сън ми бе отворено „третото око“ с мое съгласие, но и с предупреж­дението, че от сега нататък ще виждам цялата човешка мъка.

 Последваха години на обучение по време на сън или медитация в тайната школа на Шамбала на ментално ниво, в която избрани хора са обучавани, за да се отдадат в служба на човечеството. Обучаваха ме същества на вид като обикновени хора, но владеещи телепатията и проявяващи свръхсетивни качества. Тях наричам „учителите“.

  През 2003 г. за първи път се запознах с доку­менталните снимки на странните геометрични кръгове в житата в цял свят, показвани по ин­тернет. Веднага изтеглих всички налични снимки, повечето направени от вертолет. Започнах да ги чертая и да се опитвам да разчета информацията, вложена във всяка една от тях. Помагаха ми „учи­телите“ и те бяха същите, които ме обучаваха по време на сън или медитация в тайната школа.

 Първото, което исках, беше да намеря знак, че създателите на гео­метричните рисунки са същите „учители“, които познавах.

 Една ранна пиктограма от 26 юни 1995 г. в Хемпшър изобразяваше Слънчевата система с вътрешните планети до астероидния пояс. В нея можеха да се видят Слънцето и очертанията на планетите Меркурий, Венера, Земя и Марс заедно с техните орбити. Но внимание! Липсваше очертанието на кръга на планетата Земя. Стоеше само нейната орбита.

Съсредоточих се вър­ху снимката и тя ми проговори: „Ние сме на Земята. Небосводът над вас и небосводът над нас е един и същ“. 

Тогава разбрах, че феноменът „житен кръг“ притежава необикновено качество. В него има за­пис на мисълта на създа­телите на фигурата, който трябва да се извлече.

  На 25 юли 2001 г. в Шефорд и на 30 август 2003 г. в Уилтшър се по­явяват две много подобни една на друга пиктограми. В тях има очертани око и лъчи, но и пространство, преградено около окото. „Ние ви наблюдаваме, но съществува преграда, която не ни позволява да контактуваме директно с вас. И тази преграда е законът за ненамеса в еволюцията на друга цивилизация.

 През 2007 г. е спусната пиктограма с очертани­ето на човешко лице и 7 кръга. За първи път е показан служител от йерархията на светли­ната. Лицето не е ясно. Липсват нос, очи, уста. Но са показани ушите, които чуват.

 Символът на числото 4 изяснява, че те са на Земята. А символът на числото 7 – че става дума за йерархията на светлината. Числото 7 е знакът на йерархията, свързан със седемте цвята на дъгата.

 Основните символи в пиктограмите са ге­ометрични изражения на числата от 1 до 10 плюс числото 11,12 и 13. Също и на чакрите от I до. VII. Но пълното разчита­не на една геометрична композиция е възможно само при осъществяване на телепатичен контакт или на възможност за извличане на мисълта, записана в материята.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *