Валентин Гаджев докарва “Горубсо – Мадан” до фалит по заповед на ГЕРБ

  Тесните връзки на ГЕРБ с „Горубсо – Мадан“ не се изчерпват само с това, че бившият собственик Валентин Захариев е спонсор на партията. Техният член и учредител на структурата в Смолян Валентин Гаджев е бил управител на минно-добивното предприятие до края на миналата година, алармират членове на синдикалната организа­ция.  Докато е оперативен директор на […]