Внимание! “Виваком” мами потребителите си!

  Ако сте клиент на “Виваком” с предплатена карта е сключите договор по някой план, предварително задавайте въпроси към обслужващите. Например питате: Ще мога ли да прекратя този договор и ще мога ли да си възстановя старата услуга – предплатена карта т. е. ваучер. Отговорът е “да” и на двете питания. Сключвате новия договор, а […]