Перник е пред срутване!

  Перничани са изправени пред ужасява­ща заплаха. Нашест­вието идва изпод земята – милиони кубици вода плашат да погълнат къщите на над 30 000 души. Язовирите, които шумят под Перник, са се образували с години. Ликвидира­ните и запечатани минни галерии се пълнят с подпочве­ни води, които на места вече избиват.  Повече от 120 години под града […]