11 години по-младият от Гала Стефан нарочно се състари за да не я комплексира

  Любовта променя хората, но не непре­менно към до­бро. Изключение не прави и мъжът в живота на воде­щата Гала –  биз­несменът Стефан. Собственикът на магазини за теле­фони, който зае мястото на първия мъж на журналист­ката Косьо Будинов, сякаш е преживял пълна трансфор­мация. Откакто е с известната си  по­ловинка, Стефан видимо е остарял поне десетина години. […]