Фюрерът заповядал да спасят евреин!

Наскоро разконспирираха архива на Адолф Хитлер. От там изкочиха доста интересни неща. Като последното. Непримиримият борец за чиста раса искал да спасява … евреин! За това свидетелства едно писмо, изпратено по заповед на Хитлер с нареждане до Гестапо да се спаси живота на евреин, което било намерено наскоро. Ернст Хес бил спасен, защото се оказал […]