Високо кръвно заради пътуване с МПС?

Високо кръвно заради пътуване с МПС?

Според Националния статистически институт, средният българин всеки ден пътува средно по около 60 минути с някакъв моторно превозно средство (автомобил, влак, метро, автобус). Сумарно това прави повече от 360 часа за година – факт, който не може да бъде пренебрегнат, поне що се касае до здравето. Експерти разкриват как пътуването влияе върху психическото и физическото […]