Българските читалища гаснат от студ!

Родните читалища, преживяли турско робство и три войни, днес загиват заради липса на финансова подкрепа. Духовните центрове на българската книжовност и култура, умират от липса на внимание от днешните управници. Алармира Николай Дойнов, председателят на Съюза на народите читалища. Това го казва по повод на това, че приходите на едно централно общинско читалище представляват едва […]