Шефката на ДПО “Септемврийче” побеля и пак работи с деца

  Димитровски пионери, за делото на комунизма, за щастието на нашата скъпа родина, бъдете готови!“ Този лозунг, изричан от дружинния ръководител на всяко училище, остава в съзнанието на онези, които са били ученици през социализма. „Винаги готови!“, те трябваше да отговорят в хор. Извънучебната дейност на децата бе организирана и централизирана в структури, които достигаха […]