Женската изневяра не е генетично оправдана?

Изневярата може  лесно да се обясни при  мъжете. По този начин мъжкарите могат да оплодят повече женски и да създадат по-голямо потомство. Но жените мамят също, въпреки че една жена може да има най-много едно бебе на година, независимо колко сексуални партньори ще смени.  Една от водещите хипотези в еволюцията предполага, че женска, която се […]