Фермер раздава мобилни телефони на овцете си!

Понякога отчаяните мерки дават резултат. Потвърждение за това е и следният случай. Когато на овчаря от Южна Африка, Ерард Лау му откраднали 27 овце и 13 агнета за няколко дни, той взел радикалното решение. Фермата му в околностите на Дърбанвил, била отдалечена и полицията не би могла да реагира своевременно. Ето защо човекът решил, вместо […]