Джамията “Сюлеймание” е най-здравата постройка в Истанбул

  Джамията „Сюлеймание“ се смята за една от най-разкошните не само в Истанбул, но и в цяла Турция. Построена е по заповед на османския падишах Сюлейман Кануни (Законодателя), известен повече като Сюлейман Великолепни. При неговото управление имерията достига своя апогей. Управлението на Сюлейман Великолепни бележи победи на бойното поле, но и разцвет на литературата, науката […]

Истанбул пази уникални изображения в храма „Карие“ със сюжет от Библията

  Музеят „Карие“ в Истанбул, наричан още „Кахрие Джами“ и „Хора“, е живото доказателство за толерантността на османците към византийското изкуство. Уникалните мозайки и фрески в този храм са останали почти непокътнати през вековете. Те са може би единствената в света илюстрация на Библията, направена като своеобразен средновековен комикс по стените, арките, сводовете и куполите […]