Художникът Борис Георгиев изживял една невъзможна любов с индийска принцеса

  Житейската съдба на българския ху­дожник Борис Георги­ев (1888-1962) прилича на приказка, разказана от Шехерезада. Варненец по рождение, той учи живопис в Санкт Петербург (при леген­дата Николай Рьорих) и в Мюнхен. Сетне Ге­оргиев избира неспо­койния живот на вечно странстващ артист. Ако се изброят страните, където е разнасял ра­ницата си с четките и боите, ще се […]

Христо Кидиков от малък мечтаел да се качи на голямата сцена

  Певецът Христо Кидиков е една от големите легенди на естрадата през 70-те. След демокрацията спасява семейството си, откривайки квартално магазинче. Поняко­га дори самият той остава зад щанда. Традициите в развлека­телното изкуство изведнъж се сриват, което прави изявите на певците от неговото поколение все  по-епизодични.  Някои  от тях окончателно слизат от сце­ната, други преживяват личния […]