Животът продължава и след смъртта, доказаха учените!

Пераждането на душата или нейното безсмъртие е заложено в основата на всички поли- и монотеистични религии. Смъртта като краен и безвъзвратен финал на живота винаги е бил поставян под въпрос. Човешкото самосъзнание като цяло и индивидуалното отношение към живота и битието никога не е възприемало края като константа. Безсмъртието, прераждането или трансформацията ни материята от […]