Любовникът на Гала – Стефан – на два пъти арестуван

  За повечето хора, връщането към спомените е приятно преживяване, свързано с носталгия към хубав, но отминал период от живота им. Има обаче и персони, които не искат да се сещат какво са вършили преди. Те упорито крият миналото си от всички и изтръпват от ужас при мисълта, че делата им могат да бъдат разкрити. […]

11 години по-младият от Гала Стефан нарочно се състари за да не я комплексира

  Любовта променя хората, но не непре­менно към до­бро. Изключение не прави и мъжът в живота на воде­щата Гала –  биз­несменът Стефан. Собственикът на магазини за теле­фони, който зае мястото на първия мъж на журналист­ката Косьо Будинов, сякаш е преживял пълна трансфор­мация. Откакто е с известната си  по­ловинка, Стефан видимо е остарял поне десетина години. […]