Георги Димитров плащал външния ни дълг към Чехословакия с прием на чешки туристи!

Биографи на туристическия бранш твър­дят, че първите опити за организирано почивно дело датират по нашите земи преди около век. В манастира „Св. св. Константин и Елена“ близо до Варна през 1908 г. бил създаден първият примитивен хотел. Той бил едноетажен – чак през 1924 г. го надстроили с кирпич и офертите му били рекламирани на […]