Уроци за родители: Как да бъдеш по – добър баща

Уроци за родители: Как да бъдеш по – добър баща

И да имаш силни и здрави деца Съвременните татковци често са изправени пред парадокс: искат да са емоционално близо до децата си, но в същото време са сковани от общоприетите норми за мъжественост. Много бащи откровено се страхуват да не изглеждат твърде сантиментални и това им пречи да общуват със собствените си наследници. Най – […]