И военният министър Аню Ангелов ни подслушва със СРС

  Аню Ангелов конкурира силовия си колега Цветан Цветанов, разкриха за хора от ведомството. Военният министър също може да подслушва нищо неподозиращи граждани със СРС, защото разполага с уникална техника за целта. Според независими източници някои подчинени на Ангелов вече са се изкушавали да дублират функциите на „Ухо №1″ в България Цветанов. Дейността на службата […]

Потрес! Във Военно разузнаване работят над 1400 роднини

  Уволнението на ген. Кир­чо Киров като съветник на премиера и повдигнати­те въпроси около работата на Националната разузнава­телна служба отново поста­виха на дневен ред въпро­са за функционирането и контрола на мно­гобройните служ­би за сигурност в България.  Завесата за безоб­разията в тях повдиг­на още преди години и бившият офицер от НСО полковник Ни­колай   Марков,   но тогава […]