Д-р Валентин Диков от “Сити Клиник”: Оперираме сърцето, без то да спира! ИНТЕРВЮ

  Валентин Диков е един от даровитите сърдечни хирурзи в България. Завършил е медицина през 1986 г. Професионалният му път започва в Клиниката по гръдна и сърдечна хирургия на Медицинска академия, София, под ръководството на проф. Александър Чирков. Работил е в клиника във Франкфурт, а през 1993 г. придобива специалност „Хирургия“ към Лекарската камара в […]