Цели 900 години са нужни, за да се възстанови районът от радиацията на Чернобил!

    26 години след кошмара „Чернобил“ градът на ужасите е превърнат в атрактивна туристиче­ска дестинация. Макар че бетонният саркофаг е пропукан и вредните вещества продължават да тро­вят въздуха и земята, мераклии да видят с очите си пораженията на човешката немарливост не липсват. Десетки туристи от Европа и Америка плащат почти по 200 долара, за […]