Мистериите около смъртта на актьорите Кирил Варийски и Мариана Димитрова

   Гробовете им с необичайно малки размери заради кремацията, будят недоумение у всеки посетител. Според църковните канони самоубийци като тях нямали право на опело и помени, тъй като били лишени от надежда за спасение. Единственият компромис, който свещениците правели, бил само в случай на невменяемост на доброволно разделилите се с живота си. Любимката на поколения […]