Източват европари през фонд “Земеделие”

Държавен фонд „Земеделие"
Държавен фонд „Земеделие“

  Това е една история за това как през фонд „Земеделие“ се източват европейски пари за благотворителност. Как близки до ГЕРБ фирми отстраняват конкуренцията чрез държавни институции и как дори службите за сигурност се използват за елиминиране на коректни фирми, които не са на „правилните хора“.

Програма „Благотворителност“ е европейска програма с годишен бюджет от 500 млн. евро. От тях за България годишно биват отпускани около 35 милиона лева. Те се разпределят чрез обществени поръчки от фонд „Земеделие“, който обявява конкурс за фирми. Идеята е за тези пари да се произведат или купят трайни храни като олио, консерви, мед, захар и др., които се разпределят между 309 000 социално слаби български граждани.

Фирмите, спечелили поръчката, трябва в определен срок да ги доставят в съответните поделения на Българския червен кръст в страната, откъдето те стигат до получателите. В следващите редове ще ви разкажем как един от кандидатите, фирма „Зенит-2010″ ЕООД, бива изместен по нечестен начин от конкурентни играчи, приближени до ГЕРБ, които използват нерегламентирано влияние в различни държавни институции и дори НСБОП, за да отстранят конкуренцията.

Ето и самата история, разказана ни от Ирена Пенчева, която от тринадесет години се занимава с изготвяне на документация по обществени поръчки. Тя е наета от фирма „Зенит-2010″ ЕООД, за да изготви офертите по програма „Благотворителност“.

Яне Янев е известен схемаджия в Югозападна България
Яне Янев е известен схемаджия в Югозападна България

Подадохме офертите на 25.03.2013 г. – разказва Ирена Пенчева. – Пред присъстващите на отварянето на офертите участници и медии изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Румен Порожанов тържествено обяви, че до 31.05.2013 г. комисията за избор на изпълнители ще излезе с решение.

Този срок не бе спазен, което постави под въпрос усвояването на голяма част от средствата.

За да бъде финансирана от Европейската комисия, тази програма има точни срокове на изпълнение, за да бъдат изплатени средствата по нея, трябва да бъдат подадени заявките за плащане от определените оператори, а за да ти бъде приета заявката, операторът трябва да е доставил минимум 35% от договорените количества.

Според Закона за обществените поръчки след издаване на решение на Възложителя има 10 дни за обжалване на решението пред КЗК и един месец срок за подписване на договор. Бюджетът за България за тази година е в размер на 35 589 037 лв., разпределен за доставката на 11 продукта.

Участници в процедурата бяха и добре познати в средите на търговците и производителите на хранителни продукти. Това са „Чех Йосиф Новосад“ – основен спонсор на предизборната кампания на ГЕРБ във Велико Търново, замесен в скандал за предлагане на подкуп по същата тази програма през 2009 г. Другата фирма беше „Панда ИП“, печелеща 90% от обществените поръчки за доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на София по време на управлението на Бойко Борисов като кмет при правителството на ГЕРБ, единствен доставчик на ГД „Изпълнение на наказанията“ за периода 2009-2011 г. и основен доставчик за периода 2012-2014 г, доставчик за три региона – София, Бургас и Пловдив, на Българската армия,, основен доставчик на Военни клубове и военнопо-чивно дело за периода 2012-2014, единствен доставчик на Медицинския институт към МВР за периода 2009-2014 г. Управителят на фирмата е един от най-приближените хора на Яне Янев.

За да бъде отстранен участникът „Зенит-2010″ ЕООД, служители на фонда, „Чех Йосиф Новосад“ ООД и „Панда ИП“ ЕООД си позволиха да използват всички средства, включително доноси, изнудване на определени производители, предоставили ми мостри на продуктите за участие в процедурата. Стигна се до превишаване на законовите правомощия на Васил Грудев – заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ и председател на комисията за избор на изпълнител. С негово писмо до фирма „Зенит“ се изисква оправяне на техническа грешка в документите в определен срок. Причината за допуснатата „техническа“ грешка е следната:

На 24.04.2013 г. на факса на фирма „Зенит-2010″ бе получен Протокол №1 от работата на комисията и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП комисията определя срок от 5 работни дни за предоставяне на документи за отстраняване на несъответствията на представените документи в Плик №1 „Документи за подбор“. Всички останали участници бяха уведомени на 25.04.2013 г. и по факс, и по пощата. Очаквали са, че ще изпаднем в заблуждение и ще пропуснем да представим исканите документи в законоустановения срок. След като ги изненадахме и представихме документите в законовия срок, се наложи да измислят и така наречената „техническа“ грешка.

Така и не намирам логично обяснение защо петнадесет дни след като подадохме документите си, забелязаха, че имаме „техническа“ грешка и защо писмото беше изпратено на фирмения факс след 17,30 (след приключване на работното време на офиса). След дълги обяснения по телефона и бюрократични спънки за да не им дадем шанс да бъдем отстранени неправомерно, отговорихме на комисията в срок, без да представяме документите, които според нас те неправомерно изискваха. Около 10 дни имаше пълно затишие, през което политическата обстановка в страната се промени коренно и комисията продължаваше да нехае и да не обявява дата за отваряне на ценовите оферти. И отговорно заявявам, че тя явно е търсила начин как да защити поетите ангажименти от висшето ръководство на фонда към „спонсорите“ на бившето правителство на ГЕРБ или поетите лични ангажименти към определени фирми.

В отстраняването на дружеството от процедурата през цялото време деен участник беше и една друга държавна институция, нямаща никакво отношение към настоящата поръчка, но за сметка на това любима през последните четири години – НСБОП. Започнаха едни безкрайни срещи с управителя на фирмата, едни „приятелски“ срещи по бензиностанциите, за да не се притеснява от официални срещи в сградата на институцията, едни „приятелски“ съвети да не вземе да отиде с адвокат на тези срещи, „приятелски“ посещения вкъщи.

В продължение на цели два месеца на управителя на „Зенит“ често му се налага да говори или да се вижда с лице, представящо се като Христов, служител на НСБОП.

Именно този натиск от службите ме накара да се обърна към пресата. На 05.06.2013 г. лицето Христов вика отново управителя на дружеството и го завежда в сградата на ДАНС, в една празна стая само с един стол по средата, и в продължение на 4 часа заедно с още трима служители го подлагат на невероятен психически тормоз. Обясняват, че част от документацията за участие в процедурата на ДФ „Земеделие“ е грешна, данните в нея са неправилно описани и той носи наказателна отговорност. Тук ще отбележа, че когато Комисията започва работа, се подписва ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ за заявените от участниците данни. Буди недоумение как част от тези данни са станали достояние на лицата от ДАНС и НСБОП, при условие че процедурата за избор не е приключила. Управителят все пак им е разяснил, че трябва да разговарят с мен, тъй като имаме договор аз да изготвя документите на фирмата му.

На 06.06. тръгнах за София, за да се срещна със служителя Христов. До среща така и не се стигна, защото служителят на НСБОП отказа да чуе аргументите ми на професионалист, а поиска от управителя на фирмата да му предаде това, което трябваше лично да изложа. Така разбрах, че в ДАНС и НСБОП въобще не се интересуват от истинността на данните, а се опитват просто да пречупят управителя на „Зенит“ и да го накарат сам да се откаже от участие в процедурата.

И понеже аз не се отказвам лесно, го помолих да ми избере телефона на Христов да разговарям с него. В момента, в който Христов ми чу гласа, затвори и спря да вдига мобилния си телефон – 0885851324. Посочвам го, при положение че неговите началници проявят интерес към този случай. Процедурите по ЗОП са направени, за да бъде определен най-добрият изпълнител. Твърдя, че нашата фирма бе отстранена неправомерно от това състезание и че спонсорите на ГЕРБ, които спечелиха поръчката, продължиха неправомерно да бъдат толерирани от фонд „Земеделие“, въпреки че не спазиха законовите срокове.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *