Иван Груйкин, председател на организация “Справедливост”: Нарушен е основен принцип на Конституцията! ИНТЕРВЮ

– Господин Груйкин, смятате ли, че границите между трите власти напоследък много се размиха? Имам предвид опитите на изпълнителната власт,…