Истината: МВР е безсилно пред банковите обирджии

Сливенският похитител Стефан Петров

  МВР е в пълна безиз­ходица по случаите с банковия обир в Сту­дентския град и грабе­жа на инкасо от автомо­била край Ловеч, научихме от служители в полицията.

 Ченгетата нямат ни­какви годни доказател­ства и дори заподозре­ни, за да се похвалят, че са разкрили дръзки­те обири.

 Освен това информа­тор на вестника твърди, че само за последните 3 години не са огласе­ни поне 10 случая на обрани банки, кредит­ни институции и чейнджбюра.

 МВР е безсилно пред бандитите, признават хора от системата. Чен­гетата минават само с доклади пред начални­ците, че повечето удари над банки и финансови институции имат един и същи почерк.

 Така, докато Цве­тан Цветанов се хва­ли с „Наглите“, които прибраха 6 милиона от откупи, работата на подчинените му за банковите обирджии е до под кривата круша, въпреки че ограбените от тях пари са поне 3 пъти повече! Само от последния удар над ин­касо автомобила после­дователите на „Банда­та на Оушън“ отмъкна­ха над 2 милиона лева – сума, която „Наглите“ следните 3 години няма организирани банкови обирджии, задигнали милиони, които са да­дени на съд. Изключе­нията са две. Учител­ката Поля Даскалова, която най-аматьорски обра банка в Плевен, изпоти криминалисти­те. Хванаха я месец след като преобразена с перука и очила взе пари от клон на банка с помощта на пистолет играчка. Тя призна ви­ната си и е осъдена ус­ловно.

Учителката Поля Борисова (вдясно) с адвокатката си Антоанета Константинова

  Сливенският похи­тител Стефан Петров, който опита да обе­ре близката до власт­та „Инвестбанк“, също е осъден на първа ин­станция, но 15-те годи­ни присъда са повече заради простреляния охранител отколкото за опит за обир на банка.

 „В тези случаи става дума за хора, които са извършили престъпле­нието заради безпари­чие, притиснати са от кризата и са отчаяни от живота. Те са най-лесни за залавяне. Но няма разкрита с доказател­ства банда, която вър­ши банкови обири“, ко­ментира пред наш репортер висш ма­гистрат, пожелал ано­нимност.

 Проблемът с банко­вите обири ще става все по-голям и тепърва ще се разраства като яв­ление, прогнозират екс­перти в сферата на си­гурността. Според тях слабото МВР и липса­та на мотивация сред служителите е благо­приятна почва за виреенето на поне три организирани престъп­ни групи, които грабят банки, инкасо автомо­били и чейнджбюра. В паника от липсата на сигурност са и златар­ски ателиета, пощенски клонове и хипермаркети, които са лесна пляч­ка за развилнелите се грабители.

 Единственият успех на полицията с огра­бена банка е от Кюс­тендил, и то

преди ГЕРБ да дойдат на власт показва съдебната ста­тистика. През юни 2009 г. е предотвратен бан­ков обир и са арестувани 10 лица, сред тях и действащ полицай.

Според една от версиите Борислав Ралчев сам организирал грабежа

  Пълна загадка остава случаят с ограбения през май миналата го­дина частен трезор на бул. „Евлоги Георгиев“. Тогава бяха задигнати над 20 милиона лева, а единственият задър­жан е собственикът на трезора Борислав Ралчев. Обвинен е, че е фа­лирал и сам е организи­рал престъплението, но засега ченгетата нямат доказателства за това. Седмици по-късно е разбит и сейф на „Райфайзенбанк“ в „Люлин“, но и това престъпление не е разкрито.

 В същото време из­точници са категорични, че в пъл­на тайна се пазят поне 10 обира, които не са огласени по молба на банките, за да не се разбягат клиентите им. Става въпрос за раз­бити трезори в цялата страна, като полицаи­те взели най-присърце случай с липсваща ог­ромна сума от банката на близката до властта Петя Славова.

 Така ударите на бан­ковите грабители в по­следните 3 години се оценяват на поне 60 милиона лева, а от МВР все още не при­знават, че не могат да се справят с тези престъпления.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *