Болният от рак актьор Венцислав Кисьов няма пари за лечение

Професор Венцислав Кисьов

  Известният актьор и бивш директор на театър „Сълза и смях“ – Венцеслав Кисьов, про­дължава битката с рака на белите дробове.

 Тези дни той заминава за изследвания в най-голямата болница в Австрия – AKH der Stadt Wien, която се намира във Виена. Там ще му направят пълни изслед­вания, от чиито резул­тати ще зависи и по-на­татъшното му лечение.

 Учениците на актьоpa, които дълги години водеше детска театрал­на школа, отчаяно тър­сят средства за спасе­нието му.

 „Венци се нуждае от помощ. Той е много до­бър преподавател и фин човек. Умееше да ра­боти с деца. Създал е много актьори и не заслужава такова отношение.

  Обаждахме му се, след като го махнаха от ди­ректорското място, и му казахме да не му пука въобще. Но явно някои неприятности от­ключват здравословни проблеми. Не трябваше да го сполетява така­ва съдба“, коментират в арт гилдията.

 Колегите на Кисьов, сред които Филип Аврамов, Евгени Будинов, Йоана Буковска и Деси Бакърджиева, са категорични, че имен­но отстраняването му от шефското място, след като трупата на „Сълза­та“ бе разпусната, както и невъзможността му да продължи в актьорска­та школа, са причина за заболяването му.

 За проблемите му повечето от тях научи­ли от медиите. Всички­те му приятели му се обаждат редовно по те­лефона, но Кисьов кате­горично отказва да съ­общи къде се намира.

 Вече е минал през тежък курс на химиотерапия последвана от лъчетерапия в Онкологията в София.

 Приятелите му са събрали свои пари, но смятат, че му трябва мо­рална подкрепа, защо­то положението му се влошава. Според тях благотворителността не е достатъчна, тъй като много средства не оти­ват по предназначение. Актьорите са решили да изиграят няколко пред­ставления, средствата от които директно да се използват за лече­нието на актьора.

 Във Виена той ще бъде лекуван от бъл­гарски лекар, който му е адаш. Венцислав Петков е шеф на Кли­никата по пулмология в австрийската болница. Той е направил и невъз­можното, за да спаси писателя Марко Семов, който също имаше рак на белите дробове, но почина на 17 януари 2007 г. Неговият син Ата­нас е безкрайно благо­дарен на профе­сора за грижите, и без ни най-малко колебание го препоръ­чал на последния ди­ректор на театър „Сълза и смях“. За високопос­тавения ни сънародник в чужбина гарантира и проф. Александър Чирков. Съюзът на артисти­те засега не е съобщил дали ще може да от­пусне средства на Ки­сьов, който навремето се прослави, като се на­пъха в кожата на мла­дия Маркс.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *