Шефът на месарите Жоро Агнето – дясната ръка на скандални разузнавачи

Георги Димитров - Агнето (втория отляво надясно) в компанията на братя Драшкови

  Братята Петър и Иван Драшкови, които са редовните участници в сбирките на приятелско-професионалния кръг „Монтерей„, прекръстен на „Модера“, вече наливат основите на нова фор­мация. В сряда, 25 ап­рил, братята обядваха в компанията на свои приятели и съседи от дипломатическия блок на ул. „Жолио Кюри“.      

 Сбирката се проведе в пицария „Каза миа“, точ­но под руското посолство, и продължи над 3 часа. През това време групата смени три маси в търсе­не на идеалния вариант.

 Новоизлюпеният кръг на Драшкови спокойно може да се нарече „Мла­дежкият Монтерей“. Средната възраст на участниците в обяда беше около 60 години, доста по-ниска от тази на автентичния „Монтерей“.

 Първи в ресторанта около 13 часа пристиг­наха бившият зам.-шеф на контраразузнаването Иван Драшков и неговият съсед Георги Димитров, известен като Жоро Аг­нето, заедно с други два­ма мъже.

 През март т.г. Драшков подаде оставка от ДАНС. Покрай различни сканда­ли през последните годи­ни той редовно присъства в медиите и стана мно­го популярен. За разли­ка от него сътрапезникът му Георги Димитров с пря­кор Жоро Агнето е по-слабо известен извън оп­ределени браншове. Той е дългогодишен шеф на соцпредприятието„Родопа“, което беше ориен­тирано към животновъд­ството и месарската ин­дустрия. Клюките от едно време разнасят славата му на голям аферист.

Иван Драшков

  Дори се твърди, че про­мяната на 10 ноември му помогнала да се отърве от сериозни неприятнос­ти, които можели да го изправят пред съд. „Родопа“ е ликвидирана, а Агнето се влива в арми­ята на новите частници. Той продължава да се занимава с търговия с животни. През годините на прехода Георги Дими­тров имал тежки сблъсъ­ци с покойния вече Румен Спасов от митичния кръг „Орион“.

 Днес Агнето е шеф на Българската  асоциация на търговците на дребен рогат добитък и месо от него за Европейската общност. В асоциацията работи и дълогодишната му секретарка Теодора Иванова – Теди, с която са близки от години.

 Любопитно е съдружи­ето на Георги Димитров със скандалния сърбин арх. Радиша (Бато) Миладинович. Двамата са съсобственици на фир­ма „Ателие Гурме 2010″, държат и клуб-ресторант „Бато“.

 Преди време Бато Миладинович изчезна мис­териозно, като точно Агнето беше съобщил пръв за това. Тогава стана из­вестно, че фирмата на Миладинович „Интегра“ е получила скъпа поръчка за интериора на черно­морския комплекс „Коста дел кроко“ на руския мафиот Константин Циганов.

 Установихме, че един от сътра­пезниците на Драшков и Агнето в пицария „Каза миа“ удивително прилича на сърбина. Все пак не се наемаме да твърдим, че е бил точно Бато Ми­ладинович.

Петър Драшков

  Последен на сбирката пристигна скандалният бизнесмен и бивш директор на Аген­цията за дипоматически имоти Петър Драшков. Преди време той стигна до арест заради участие в имотна измама в сто­личния квартал „Стрел­бище“, оценена на пове­че от 10 милиона евро. При нея беше използ­ван подпис на столичния кмет Бойко Борисов, за който се твърди, че е бил фалшив.

 Петър Драшков прис­тигна в „Каза миа“, когато брат му Иван Драшков, Георги Димитров и оста­налите вече допиваха първите си бири Бившият шеф на дип­ломатическите имоти не­брежно качи колата си върху тротоара пред пицарията. Междувремен­но се освободи маса от­вън и с халбите в ръка топ разузнавачите изскочи­ха от заведението. До­като поръчат обяда, те се преместиха на трета маса на наш екип, който, без да иска, стана свидетел на разго­вора им.

 Компанията първо обсъди качествата на живата бира. Дока­то масата се отрупва­ше с картофена сала­та, печени наденички и златисти вурстчета, разведките скачаха от тема на тема, като си разказваха пикантни историйки.

 С развеселената ком­пания един от мъжете (спестяваме името му по разбираеми причи­ни) сподели, че докато кръстосвал с автомо­бил из Осло, го спре­ли местни катаджии. Поискали му книжка и понеже нямал у себе си, измислил невероят­на история, на която до­верчивите скандинавци се хванали. Обяснил им, че в България вся­ко дете се учи да шофира в училище и това се вписва в личната карта. Затова българите „ня­мат“ отделна шофьор­ска книжка! Катаджиите се вързали и го пус­нали без глоба.

 Безгрижната ком­пания не пропусна да поговори и за жени. Обсъдиха обща позна­та – дама, любителка на тройките в секса. По­шегуваха се, че била още влюбена в един от сътрапезниците.

 Разузнавачите по-разнищиха и полити­ката на Бате Бойко. Стана ясно, че особе­но ги забавляват медийните му изяви, пос­ветени на картофите и тяхната роля в съвре­менната българска ико­номика. „Е, щом Бойко е казал, че трябва да садим картофи, ще са­дим!“, заключиха еди­нодушно съседите от ул. „Жолио Кюри“.

 През цялото време, докато течеше обя­дът, телефонът на Ге­орги Димитров – Агнето, не спираше да звъни. „Като искате 500, ще ви пратим 500 бройки – викаше той в слу­шалката. Агнето пока­за истински наполеоновски качества – до­като правеше сделки по телефона, той не спираше да говори и със събеседниците си, като едновременно с това сръчно въртеше с вилица апетитните наденички.

 Дали Иван Драшков ще цепи стария „Монтерей“ и ще прави своя младежка фракция, те­първа ще се види. Факт е обаче, че на обяда отсъстваше например доайенът Виктор Въл­ков, който иначе често може да бъде видян в „Каза миа“.

 Анализатори комен­тират, че сбирката на бра­тя Драшкови може да има и съвсем друга цел. Двамата братя, след като се оттеглиха от държавни постове след серия сканадали и резили, нищо чудно да подхванат бизнес, свързан със селското стопанство, шедро фи­нансирано от ЕС. Ге­орги Димитров – Аг­нето, като виден спец в бранша, можел да им бъде изключител­но полезен за новите начинания.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *