Цветанов сложи свой човек за шеф на АЕЦ “Козлодуй“! Знае, че от там ще падат пари!

Цветан Цветанов

  Откакто зам.-ше­фът на парламен­тарната група на ГЕРБ Валентин Нико­лов стана директор на АЕЦ „Козлодуй“ без никакъв образователен ценз в този бранш и без всякакъв мениджърски опит, хората, които работят в енергетиката, са стински втрещени. Спе­циалистите се кръстят и се молят всичко да е на­ред с централата.

 Според официалната биография на Николов той е магистър по двигатели с вътрешно горене което е сред малкото конкретни факти в ина­че доста общото му житие-битие. При това та­пията е от Свищовския университет, оглавяван от скандалния Величко Адамов. След като ми­нистър Делян Добрев съ­общи, че Николов трябвало „да ускорява про­цесите“, специалисти ко­ментираха, че управля­ващите бъркат шивашка фабрика с АЕЦ.

 Назначението на Ни­колов очевидно е поли­тическо, както и остана­лите в бранша, които са доста скандални. Сред тях е и Евгения Харитонова, която стана пък зам.-министър по енер­гетиката. В средите на НЕК от ухо на ухо се раз­пространява анекдотът, че компанията от „на­ционална електрическа“ щяла да се преименува на „национална счето­водна“ поради поставя­нето на счетоводители на всич­ки ръ­ковод­ни поетове там и в Българския енергиен холдинг.

Валентин Николов

  Структурата на кадри­те както в НЕК, така и в Министерството на ико­номиката и енергетика­та, е съставена главно от хора от администрацията на ГЕРБ, възмущават се експерти. Доказателство за това е пълната безпомощност на управляващите и кадровият им хаос – смяната на 4-ма заместник-министри, на 3-ма директори на НЕК, на 3-ма директори на АЕЦ „Козлодуй“, и то само за 2 години. За основен кадровик в системата се сочи не кой да е, а вът­решният министър Цве­тан Цветанов. „Назначението на Валентин Ни­колов е най-силното до­казателство за това, за­щото той е протеже на Цветанов“, твърдят депу­тати от ГЕРБ. Според тях интересът на вътрешния министър към бизнеса с енергетика е започнал още в началото на ман­дата, а оттогава Цвета­нов доста е „дръпнал“ в този бранш чрез свои подставени лица.

 „От АЕЦ „Козлодуй“ падат стотици милиони покрай най-различни по­ръчки, а и след отпада­нето на проекта „Белене“ там ще има доста хляб. Цветан Цветанов никак не е глупав, като си про­бута подставеното лице на директорския пост“, говорят със зле прикри­та завист герберските депутати.

Още сензации:

loading...

7 Отговора за "Цветанов сложи свой човек за шеф на АЕЦ “Козлодуй“! Знае, че от там ще падат пари!"

  1. Pingback: clomiphene for men testosterone

  2. Pingback: hydroxychloroquine 200mg arthritis

  3. Pingback: costco coupon for sildenafil

  4. Pingback: modula cialis reviews

  5. Pingback: active ingredients in hydroxychloroquine

  6. Pingback: how to take ivermectin

  7. Pingback: ivermectin anti parasitic

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *