Съдът издаде алиби на тарикатите и мошениците от „Топлофикация“

  Ние наистина сме страната на нео­граничените безумия! И още как, след като „европейска“ Бълга­рия опрощава задължения за битови разходи с над тригодишна давност. Ето това решиха легендарните родни ма­гистрати, сезирани по казуса за вися­щите сметки за парно от омбудсмана.

 Нещо наисти­на е сбъркано не само в съ­дебната, а и в целокупната ни социална система, щом уважаван юрист и общественик като Константин Пенчев тръгна да се бори за правата на неизправните платци. Ги­ньо Ганев да беше, но…

 Законът на вересията

 Вече е изведено в нор­матив и не подлежи на обжалване от баламите. Кратко и ясно – живееш на гърба на добросъвест­ните граждани и не пла­щаш! Крадеш парно, вода и ток и чакаш давност! Ако пък някой се опита да ти търси отговорност, веднага тичащ под Халите и Джа­мията, при обществения защитник омбудсмана, а в краен случай със спес­тените пари от гратисните фактури сезираш Страс­бург. Така де – издължа­ването месец по месец си е чиста проба нарушение на човешките права.

 А както е известно, пър­вата грижа на нашенската съдебно-адвокатска, тър­говска гилдия е да брани престъпниците, тарикатите и мошениците за сметка на изрядните граждани, по-точно – баламурниците, балъците, глупаците. Изберете сами как искате да изглеждате в собстве­ните си очи…

 Щедрият хуманитарен жест на Темида в полза на нарушителите освен всичко друго слага кръст и на едва мъждукащия об­ществен договор в нашата родина. Очевидно тук аб­солютно нищо не означава неписаното споразумение между държавата и нейни­те поданици за правата и задълженията, с което ци­вилизацията се отличава от пещерата. С алиби от Вър­ховния съд отсега нататък нередовните платци ще се превърнат в триумфиращи рецидивисти, а съвестните ще теглят майна на вехтите си принципи и ще се присъ­единят към далаверата. 

„Ромското Включване“ изключи държавата.

  Не e сигурно, дали Софка Маринова ще спечели Евровизия, но е факт, че кампанията „Десетилетие на ромското включване“ постигна пълен триумф по нашите земи. И далеч надхвърли очакванията на авторите на тази грандиозна идиотщина – хрантутниците на   Сорос   от разните неправителствени секти и мазните бюрокра­ти от Брюксел. Успехът на „включването“ е пред очи­те ни, макар и с обратен знак. Вместо българите да научат мургавите си съна­родници на ред и правила, така наречените „роми“ из­ключиха държавата и на­ложиха стихията на катуна – живееш като на полето и въобще нямаш идея за норми и задължения.

Най-напред спрямо „Топ­лофикация“, пардон – „Топло-циганизация“, после електричеството и водата, да не говорим за данъци, чистота, безопасно движе­ние и тем подобни „битови задължения“. Тези понятия не влизат в речника на „ма­халата“, а както изглежда, съвсем ще изпаднат от съ­временния български език, след като върховните ма­гистрати сложиха давност от три години за стандарти­те на цивилизацията.

 „Факултета“ ли плаща масрафа на Темида?

 Толкова е смешно, че дори става страшно. Кой всъщност плаща тлъстите заплати и премии, дългите отпуски, командировките, казионните привилегии, финансовите бонуси при пенсиониране и почти без­платните почивни станции на магистратите? Може би волните „римляни“ от „Фа­култета“ и „Столипиново“ плюс градските хитреци на дребно или прилежни­те български данъкопла­тци, направени за смях от Върховния съд по казуса с топлото?

 Откъде щяха да дойдат парите за луксозните ре­монти и кабинети в Съ­дебната палата и разните съдилища, ако ги няма­ше трогателните балами, започващи всеки месец с мисълта за поредната фактура? Ето това е въпиющ законов, морален и социален абсурд, за който магистратите остават неми. В този случай няма кой да се хване на фокуси с „букви“ и „алинеи“ или на дежурна­та „европейска“ демагогия. Има ли отговор с две думи – по коя библия „грехът“ е напълно безплатен? На книга три години назад, но всъщност завинаги, тъй като вересията вече е не вратичка или порта, а цяла бездна в полето на хаоса.

  И още нещо – в едно нор­мално общество монопол­ният произвол на „Топло­фикация“ би предизвикал дебат, диспут, вот, прави­телствена криза, дори ре­ферендум, а тук някакви хора решават: кой е..л – е..л, баламите са платили сметките и на тарикатите, няма да дразним нежния етнически и юридически слух  на  Европа,  напред към повсеместна циганизация! Не знам дали има смисъл да го казвам, но точно в такива случаи на драстично антисоциално поведение магистратите трябва незабавно да бъдат уволнявани, ако ще да са несменяеми като папи от Ватикана…

 „Трамвай Желание“ №22…

 Да предложим култовата пиеса на Тенеси Уилямс, присъстваща в световния театрален афиш от поло­вин век, да стане универсална метафора за българската „демократична“ слободия. Да, ние се лашкаме като весела мотриса №22 от „Красна поляна“ към центъ­ра, в която контрольорите търсят билети само от кле­тите българи, но не смеят да досаждат на „ромите“. В крайна сметка циганизацията означава и това – една етническа общност да живее чрез сексуално възпроизводство за сметка на социалния бюджет и на гърба на едни и същи два милиона впрегатни двуноги. Ами, ако не дай боже, тия баламурници внезапно решат да спрат всякакви плащания до ново решение на Върховния съд за дав­ност на задълженията?

 Цялото ни битие от 22 години насам наистина е като трамвай №22, в кой­то музиката се поръчва, и то напълно безплатно, от нарушителите на реда и закона. Най-напред Желю Желев пусна от затво­ра убийци, изнасилвачи и рецидивисти да градят „пазарно стопанство“ и те се превърнаха в „добре об­лечени бизнесмени“. После доносниците от С(ДС) на­ложиха реваншистка рес­титуция, при която някои си получиха родовите имоти, за които вече бяха възме­здени, а милиони просто­смъртни не взеха нито сто­тинка като компенсация за ангарията при социализма, платена от самите тях със символични пенсии, кухи лихвоточки за жилище и виртуални вноски за авто­мобил.

  По-нататък се случи банковата „криза“, рази­грана под егидата на БНБ и нейния гуверньор Тодор Вълчев, когато кредитите минаваха от единия джоб в другия, а вчерашни мили­ционери се събуждаха но­воизлюпени „финансисти“. И в един хубав ден комсо­молските милионери бяха ощастливени с гратис от три нули в дълговете, до­сущ като пресните пече­ливши от Топло-циганизацията. По реда си дойдоха мобилните схеми на Чорни, приватизацията и РМД-тата ала Валентин Захариев при Иван Костов, заменките в полза на „червените“ олигарси от ловната дружинка на Първанов, дър­жавните поръчки ала Батко плюс гигантските комисиони покрай хеликоптерите на Тройната коалиция, ле­тящи май само за парада на Гергьовден…

 Напоследък станаха ак­туални всевъзможни схеми около европарите, безпощадно всмуквани от ми­нистерски чиновници, об­щински феодали и чевръсти измекяри на всички власти. Особено комична е форму­лировката „За развитие на конкуренцията“ в раздела „Телевизия“, където финан­сови подаръци получават най-големите душмани на свободното състезание, ко­ито отдавна са парцелирали ефира и не допускат да припари никаква алтернатива. А сметката както винаги се плаща от изрядните наив­ници на средна и пенсионна възраст, тъй като субсидии­те от Брюксел всъщност са част от българската вноска в ЕС. Ето как кръгът се за­твори…

 В „Трамвай желание“ про­зорците са криви огледала, отразяващи пародийни об­рази. В тях се вижда как мутри, партийни мафиоти от всички цветове и финансови престъпници завладяват национално­то богатство, а алкохолици и обратни резби яхат екорекета от Пирин и Вито­ша до кучетата-канибали в столицата. В тази какофо­ния органично се вписват и несменяемите магистрати, отчитащи като най-велико свое постижение ласкавите присъди срещу братя Галеви, докато вече две години се занимават с епикризата на Октопода…

 Бъдете сигурни, че съ­щите автори на амнистия­та „Топлофикация“ няма да позволят косъм да падне от главите на „добре об­лечените“ покрай Закона за конфискацията, а нищо чудно да имитират дейност пак за сметка на „малкия човек“ с изрядните фак­тури. Това е логиката на кривите огледала, в които виждаме как „червените“ ВИП дами Манолова и Ни­нова уж бранят „правата на гражданите“, но всъщност се грижат за крадците в закона. В същото време на петдесет метра от Дирек­цията на полицията на „Лъвов мост“ в столицата нагли цигани спокойно предлагат контрабандни цигари от партидите, заловени на границата…

 Сами сме си виновни – превърнахме „Топлофи­кация“ в Топло-циганизация на всички равнища и мърдане няма, докато де­мографският баланс не ни изтрие от картата…

Още сензации:

loading...

4 Отговора за "Съдът издаде алиби на тарикатите и мошениците от „Топлофикация“"

 1. Costa Rica   20.05.2012 at 11:52

  Върховният съд прилага ЗЗД, а и има една директива 32 на ЕС, ратифицирана от България, на която наредбата за топлоснабдяване и ЗЕ противоречат напълно! Не може парното за месец да струва 500 лв., а отопление с ток да е 200лв. Да, в България има изрядни балъци, които имат основната заслуга да сме в това положение днес, а и този, който е написал тези врели-некипели със сигурност е от групата на неизрядните балъци!:)

  Отговор
 2. Страхо   20.05.2012 at 12:38

  Топлофикация е един от едрите феодали в БГ на които по презумпция дължим! Купуваме панелките с тръбите. Те са НАША СОБСТВЕНОСТ но плащаме данък на топлофикация за гдето са благоволили да ги ползват! Т.е не стига че им се прави услуга за да стигнат до потребителите си без да им се налага да търсят решение за да си изграждат сградна инсталация но с цялата си НАГЛОСТ искат и да им се плаща! Искаш не искаш продукта им „ПЛАЩАШ КАТО ПОП“ Това прилича на следното: Някой да иска да ползва коридора ви в апартамента за да си влиза у тях /не му се дават пари да си направи собствена врата/и да ви търси пари за дето го прави! ЕГАТИ И НАГЛОСТТА! Чудя се, как може да има толкова ГЛУПАЦИ които да им позволяват да ги СТРИЖАТ ТАКА! Че то си е най малкото ОБИДНО! :)))

  Отговор
 3. Страхо   20.05.2012 at 12:49

  Дори и да са техни тръбите АПАРТАМЕНТИТЕ СА СИ ВАШИ! Да си ги прокарат през общите части или извън блока и да си ги изолират!От къде на къде ще ви правят зависими от приумиците и избора на съседа!!!!?? Що за логика!? За разлика от водата за отопление има много източници и не могат да ви ЗАДЪЛЖАВАТ да им ползвате продукта!!!! Лошото е че и държавата им удря рамо в грабежа и ви баламосват с разни изчисления които не би трябвало да ви интересуват! Важно е единствено какви пари ви вземат и дали сте доволни от съотношението цена / качество! ТОЛКОВА СЛОЖНО ЛИ Е ЗА ПРОУМЯВАНЕ!? Аз лично НЕ ползвам и НИКОГА няма да им ползвам услугата! Когато избирах жилище внимавах за да избегна подобни скрити зад закона „КЪРЛЕЖИ“!

  Отговор

Напиши коментар за Страхо Откажи коментара

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *