Спасената от убийство мишена Божин Божинов, живее на две преки от къщата на Бойко Борисов

Божин Божинов

  Бизнесменът Божин Божинов, чието убийство МВР твърди, че е пре­дотвратило, е в близ­ки отношения с хора от кръга „Банкя“. Спо­ред запознати с дей­ността им този кръг от бизнесмени и бивши служители на МВР и ДС влияе върху много от решенията на пре­миера Бойко Борисов.

 Божин Божинов раз­вива и мащабна дей­ност със семейството на осъден химик, арес­туван в нарколабораторията в село Опицвет през 1997 година. Това стана известно от из­точници в градчето до София, което се превър­на в център на властта.

 Точно там – в Банкя, на две преки от къща­та на Бойко Борисов, живее мишената Божин Божинов.

 Разкриването на за­верата за убийството му започва със Мустафа Исмаил. Той сам отива в столичната дирекция на полици­ята и съобщава, че му е поръчано да ликвидира Божин Божинов. 

Снимка от ареста на Хаки Битики

  Поръчителят бил сър­бинът Хаки Битики, с когото лежали заедно в затвора. Той му дал снимка на Божинов и пистолет. Обещал му и 30 хил. лева, когато извърши убийството.

 Според наши източници от МВР акцията по предотвратяването на убийството намирисва още в самото начало. Цветан Цветанов съоб­щи, че се предотвратява тежко престъпление, още докато поръчите­лят не беше задържан.

 След  това  настана объркване между МВР и прокуратурата кой е поръчал убийството и кой е трябвало да го извърши.

 Мистериозната лич­ност на мишената Бо­жин Божинов така и не стана известна, както и мотивът, за да бъде по­ръчан за убиване.

 Предполага се, че след намеса от високо място случаят ще бъде покрит.

 36-годишният мъж е от Русе, но от години живее в София и по-точ­но в Банкя. Криминал­ните регистрации на Бо­жинов за измами са от­преди десетина години.

Хаки Битики (вляво)

  Фирмите му сега са регистрирани точно в градчето на Бойко Бо­рисов и имат клонове в Правец, откъдето е приятелят на премие­ра и също член на кръ­га „Банкя“ – Валентин Златев. При управле­нието на ГЕРБ Божинов развива мащабен бизнес, свързан с лизинг на автомо­били и финансови операции, фирми­те, които управля­ва, са собственост на офшорки за които източни­ците ни твърдят, че са на хора от кръга „Банкя“.

 Освен съмнителната близост с кръга, контро­лиращ преми­ера, Божинов е тяс­но свързан и със се­мейството на арес­тувания и осъден за нарколабораторията в софийското село Опиц­вет, където са заловени 600 кило­грама син­тетична дрога. Нелегалното производство на синте­тични наркотици е раз­бито от НСБОП на 17 декември 1997 година.

 На място е арестуван химикът Валери Велич­ков. Той е осъден го­дини по-късно и вече е излежал присъдата си.

 В една от фирмите си – „Мегатрон лизинг“, Бо­жин Божинов е съдружник със сина, дъщерята и съпругата на осъде­ния наркохимик Вале­ри Величков, фирмата е оставена на спокойс­твие да извършва съм­нителни операции годи­ни наред.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *