Похищението над Румен Гунински продължава да тъне в мистерия

Румен Гунински-младши

  Отвличането на Румен Гунински продължава да е неразкрито въ­преки опитите на шефа на ГДБОП Станимир  Флоров, дясната му ръка Валентин Цоновски, зам.-главния про­курор Бойко Найденов и въ­трешния министър Цветанов да го прикачат на „Наглите“.

 Това стана ясно на неот­давна приключилия процес срещу бандата за отвлича­ния. Съдът прецени, че няма нито едно доказателство че студентът Гунински е похитен от така наречените „Наг­ли“. Тезата на прокуратурата, че Гунински е отвлечен от тях, се крепеше само върху пока­занията на Любомир Димит­ров, дадени в досъдебната фаза. Как точно са давани, стана ясно – с уговорки и заплахи. Не случайно след това Любо Гребеца се отре­че от тях.

 Процесът срещу „Наглите“ току-що приключи и МВР пус­на сензацията, че е открита къщата, в която са държани отвлеченият студент и без­следно изчезналият Вене Со­тиров. Тя се намирала в Кока­ляне. Съседи били виждали там преди време покойния Кирил Кирилов – Шкафа, и Павел Петков – Прасето. Пет­ков, както е известно, беше оправдан от съда по обвиненията за отвлича­не. В къщата никой не бил стъпвал от около година, а една от стаите била изоли­рана с вата от шум, обявиха от ГДБОП.

 По същия начин от ведом­ството на Станимир Флоров преди време обявиха, че Ру­мен Гунински е бил затво­рен в къща в луковитското село Петревене.

Къщата на "Наглите" в Кокаляне в момента е ипотекирана

  Тогава собственици­те на дома – семей­ството на Иван Велев от София, казаха, че това е било на прак­тика невъзможно – имотът им никога не е бил изоставен и безстопанствен, а освен това бра­вите и катинарите са недокоснати.

 Въпреки това, МВР постави полицейски пост пред къщата в Петре­вене и отряза достъпа на собствениците за няколко месеца!

 С това обаче резилът на ченгетата не свърши. Оказа се, че имотът на се­мейство Велеви е по­сочен като затвора на Румен Гунински от затворника Багрян Димитров. Антимафиотите „откри­ха“ този готов на всякакви разкрития свидетел в Пле­венския затвор. Там Багрян излежава присъда за грабе­жи. В същото време МВР се осланя само на неговите по­казания и не прави професи­онален оглед от специалисти.

 Както показа целият раз­вой на делото „Наглите“, точ­но по този начин се е работи­ло през цялото разследване.

 Свидетелят Багрян Дими­тров е изваден от килията и доведен в съдебната зала по искане на набюдаващия прокурор Бисер Кирилов. Затворни­кът Багрян разви тео­рията, че се е крил в къщата в Петревене цели 4 години, а после я преот­стъпил, за да скрият в нея Гунински. Сви­детелят обясни, че се решил да проговори, защото покой­ният вече Кирил Кирилов – Шкафа му „дължал“ 7000 евро.

 Оказа се обаче, че два­мата се запознали и изка­рали цели два дена в ки­лия в Софийския центра­лен затвор!

 Румен Гунински така и не разпозна къщата в центъра на Петревене като своя зат­вор. Заради скандален оглед във въпросния имот, напра­вен без писмено съдийско разпореждане, прокурорът по делото Бисер Кирилов си направи отвод.

 Няколко месеца по-късно, след разстрела на перничанина Стойчо Стоев – Чочо, се оказа, че в касата му се намира часовникът на Румен Гунински. По ирония на съд­бата антимафиотите, които са в дома на Чочо в този момент, се водят лично от шефа на „Терор“ в ГДБОП Валентин Цоновски. Той разследва и похищението на Румен Гунин­ски. Известно е как приклю­чиха двете истории – с пълно фиаско за МВР.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *