Нашите проститутки в люта конкуренция с полякини, рускини, румънки и украинки на предстоящото европейско

Проститутки

  Над 500 нашенки ще доставят удо­волствие на феновете по време на евро­пейското първенство в Полша и Украйна, кое­то започва на 8 юни. Националният ни тим отново отсъства от го­лям футболен форум, но това ще бъде ком­пенсирано до голяма степен от мащабното участие на България в секснадпреварата.

 Проститутките вече уреждат квартири и запазват автобусни и самолетни билети за Киев, Варшава, Познан и Гданск. Това са четирите града, къде­то ще има най-голяма концентрация на българки.

 Повечето от момиче­тата предпочитат да са в Полша, където могат да прекосят граница­та само срещу лична карта, защото и двете държави са членки на Евросъюза.

  В битката за плочки по улиците българки­те остро ще се конкурират най-вече с предста­вител­ки на стра­ните домакини Полша и Украй­на, както и с руските и румънските си колежки. Общо над 10 хиляди момичета ще опитат да се за­могнат покрай мачове­те, смятат от ръ­ководствата на полска­та и на укра­инска­та по­лиция. Органите на реда на двете държа­ви все още нямат указа­ние как да проце­дират с проститутките, но не се очаква да се стигне до ексцесии. 

По време на евро­пейското тарифата за еднократна комплекс­на услуга щяла да скочи на 150 евро.

Голяма част от жри­ците на любовта щели да предлагат услугите в барове и локали, раз­положени в централни­те части на градовете, където ще се играят мачове.

 Най-активни на неж­ния фронт според ста­тистици са запалянков­ците на Англия, Холан­дия и Ирландия. След­ват ги феновете на Ис­пания и Италия, а най-нисък интерес към ус­лугите на момичетата се очаква да проявя­ват привържениците на Чехия, както и на скандинавските тимо­ве Швеция и Дания.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *