Митьо Очите също се изкара жертва на Хамстера

Димитър Желязков - Митьо Очите

  Несебърският мафиот Дими­тър Желязков – Митьо Очи­те, който неотдавна бе във­лечен в сценарий за убийство на антимафиота Валентин Цоновски, е свидетелствал в ГДБОП срещу Антон Петров – Хамстера, след което спешно се е изнесъл от България.

 Според надежден източ­ник от служ­бите за сигурност, Митьо Очите действително се е срещал няколко пъти с Хамстера, но не за да по­средничи за убийството на антимафиота Вальо Цо­новски, с каквито данни разполагат криминалис­тите.

 Пред антимафиотите Митьо Очите обяснил, че рандевутата му с дясната ръка на Алексей Петров били предизвикани от ад­воката Илиян Василев. Юристът, който доскоро бе защитник на Митьо Очите, се оплакал на Хам­стера, че несебърският Ал Капоне го притиска да му върне 200 000 евро.

 Илиян Василев получил солиден хонорар от Очите още преди 5 години, ко­гато в Бургас стартирало делото срещу грепировката на Желязков за нарко разпространение. Тогава адвокат Василев убедил Митьо Очите, че е по-добре да се признае за виновен и да получи минимална присъда. Юристът обаче не информирал властели­нът на подземния свят по Южното Черноморие, че предстои конфискация на имотите му. Така след осъ­дителната присъда на Ми­тьо Очите държавата иззе имението му в Сунгуларе, както и 2 апартамента на гангстера в Несебър.

Антон Петров - Тони Хамстера

  По инициатива на май­ка си Станка Митьо Очите предявил претенции към адвоката си Илиян Васи­лев, като настоявал да му бъдат върнати 200 000 евро, колкото стрували конфискуваните в полза на държавата имоти. Спо­ред показанията на Митьо Очите, навремето той пла­тил 500 000 евро на адво­ката си Илиян Василев.

 След като излязъл от за­твора, Димитър Желязков започнал настоятелно да си търси парите от адво­кат Василев. Защитникът на гангстера вероятно се е почувствал застрашен, тъй като се оплакал на Алексей Петров, че Очите го притиска.

 Така Димитър Желязков се срещнал с Антон Петров – Хамстера в София, като срещата била уговорена от Ива Борисова – Пижамката, адвокат в кантора­та на Илиян Василев. На рандевуто, състояло се в заведението „Бесо“ в Со­фия, Хамстера посъветвал Очите да не тормози адво­ката и подхвърлил, че зад защитника на мафията стоят влиятелни клиенти, които не биха се поколе­бали да ликвидират Митьо Очите, ако се наложи.

 Впоследствие Димитър Желязков направил скан­дал на адвокат Ива Бори­сова и така се стигнало до нова среща с Хамстера, организирана край Помо­рие.

Адвокат Илиян Василев

  След като бил задържан по подозрение, че обсъж­да убийството на антима­фиота от ГДБОП Валентин Цоновски, Митьо Очите разказал, че той самият е заплашван със смърт от Хамстера, но настоял по­казанията му да не стават достояние на никого.

 Вероятно криминалис­тите не са повярвали на думите на несебърския Ал Капоне, тъй като той бе задържан преди седмица заедно с Хамстера. След пускането си Димитър Желязков офейка от Бъл­гария, заканвайки се да отмъсти на адвокатския тандем Илиян Василев и Ива Василева – Пижамка-та.

 Юристката Борисова е наричана с прякора Пижамката заради това, че носи в специален сак вишненочервената тога на началника си. На всяко дело, по което адвокат е Илиян Василев, пред съда се разиграва следният етюд – Ива Борисова вади тържествено тога от сак с надпис „Софийска адво­катска колегия“ и я надя­ва на началника си, като преди това старателно и демонстративно преглеж­да одеждата за евентуални гънки.

 Илиян Василев е един­ственият адвокат, който носи тога, а в магистратските среди се разпрос­транява вицът, че вишненочервената одежда всъщност е пижама, пода­рена на адвоката от незна­ен арабски шейх.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *