МВР не си мърдат пръста ако не им се даде рушвет!

Цветан Цветанов

Откакто Цветан  Цвета­нов ръководи МВР, вътрешното ведомство е спе­челило близо 110 млн. лв. от охрани­телна дейност, или грубо по 50 млн. на година. Тази инфор­мация колегите от „Медиапул“ са получили по официален път, след като са направили за­питване по 3акона за достъп до обществе­на информа­ция. За съжаление нови­ната не получи особен отзвук в останалите медии, въпреки че звучи доста скандално на фона на ескалиращата бито­ва престъпност и абсолютната беззащитност на обикновени­те хора, чийто живот, както се разбра тези дни, може да бъде застрашен дори от скитащите се глутници от бездомни ку­чета в столицата на България.

 Оказва се, че МВР е най-голямата охранителна фирма в България, чийто оборот от тази дейност далеч надхвър­ля оборота на големите част­ни играчи на този пазар. На всичкото отгоре конкуренци­ята на вътрешното ведомство е напълно нелоялна, тъй като то работи с ресурси, платени от българския данъкоплатец издава лицензи на другите частни охранителни фирми и има неограничен достъп до информацията за тях.

 Излиза, че родната поли­ция, възпята от Веско Мари­нов, изпълнява конституцион­ните си задължения само ако й се плати допълнително. В България има стотици села, в които хората не смеят да ос­тавят нито животните си, нито домовете си дори за един ден, защото веднага биват обира­ни от върлуващи банди, които преобладаващо са от цигански произход.

 В България става все по-безсмислено притежаването на повече от един имот или извънградска къща, защото вероятността да бъде разби­та и ограбена е над 80 на сто. Всичко това става пред погле­да на служителите на Цветан Цветанов, които не си мърдат пръста, ако не им се плати до­пълнително, както се оказва от цитираната справка.

Премиерът Бойко Борисов и Цветан Цветанов

  Да не заб­равяме, че МВР е министерство­то с най-голям годишен бю­джет, надвишаващ един мили­ард лева, а редовите полицаи продължават да се оплакват от ниски заплати, допотопно оборудване и липса на пари дори и за бензин.

 Откакто Цветанов дойде на власт, се засилиха и дарителските жестове към неговото министерство, така че един от въпросите, на които този човек ще трябва да отговаря, след като падне от власт, е къде са потънали всички тези средства?

 Няма никакво извинение за бездействието на полицията и за капитулацията й пред т.нар. битова престъпност. България е малка страна, в която кон­тролът над престъпността не би трябвало да представлява проблем за една професионал­на полицейска служба. Особе­но в малките населени места. В тях всеки ще покаже кои са крадците, а при добро желание по­лицията може да се мобилизира и в рамките на ня­колко дни тези зулуми да секнат.

 Същото важи и за по-голямата престъпност, като контрабандата напри­мер. Един висш, вече пен­сиониран полицай сподели с мен, че контрабандата през границата може да бъде пресечена за 24 часа стига да има политическа воля за това. По различни данни само от контрабанда България губи два милиарда и половина лева, откакто правителството на Борисов е на власт.

 За разлика от бездействи­ето, което проявява спрямо битовата престъпност, ведомството на Цветан Цветанов ста­ва изключително активно когато трябва да се намеси в нечий чужд бизнес.

 Публична тайна е, че МВР и част от правораздавателната систе­ма у нас се използ­ват за разчистване на частни бизнес интереси, а не в обществена полза. Вече сме опис­вали как в ДАНС се изработват схеми за рекет над бизнес­мени и въобще хора с влияние. Под ръковод­ството на Цвета­нов МВР се превър­на в бухалка, която Бойко Борисов размахва, когато иска да вземе нечий бизнес или да притисне друг в интерес на трети лица. Нито една от шумните акции, прок­ламирани от вътрешния ми­нистър, не завърши с успех, а някои от тях дори бяха про­ведени, за да се заличат сле­дите за нечии престъпления.

 Образец в това отношение е операцията „Наглите“, която умишлено бе проведена така, че да не се стигне до мозъка на отвличанията и до техните поръчители. Нещо повече. Не се стигна дори до полицейски среди на определени нива, които безспорно бяха заме­сени в отвличанията на хора.

 Цветанов посочи няколко души за извършители, самите жертви въобще не бяха убе­дени, че са те. Трима от обви­нените получиха по 18 години затвор, а половината бяха оп­равдани, като далеч не е ясно какво ще стане на следващите инстанции и накрая дали въ­обще ще има осъдени.

 Жертвите на отвличанията обаче са единодушни в оцен­ката си и тя е, че МВР въобще не е стигнало до същинските извършители на тези отвратителни  престъпления. В България продължават да убиват хора посред бял ден на обществени места. Дръзки­те грабежи на банки и частни фирми стават все по-чести. На практика всяка седмица има поне две новини за показно убийство или голям обир, които оста­ват неразкрити от полицията.

 За сметка на това вътрешни­ят министър не излиза от те­левизионните студиа, където не спира да се хвали с успе­хите си срещу престъпността. Истинският успех срещу тази престъпност обаче ще дойде, когато самият Цветан Цвета­нов бъде изправен пред раз­следващите органи и принуден да дава обяснения за действи­ята си като министър, за кои­то българските данъкоплатци и бизнес плащат най-малко по милиард и сто милиона лева на година.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *