Кметът на Банско изгони Нона Йотова от града

Кметът на Банско Георги Икономов

Певицата актриса Нона Йотова направи за смях кмета на Бан­ско Георги Икономов заради на­пъните му да организира вместо нея театрален фестивал в града. Сканда­лът избухна преди месец, а сега е във вихъра си и може да причини непред­видими последствия.

 Всичко започва пре­ди 5 години, когато Нона вижда уникална сцена по време на джаз фестивала и й хрумва идеята, че това би било чудесно място за орга­низиране на театрален фестивал, на който да се показват най-добри­те спектакли през годи­ната. Тогавашният кмет Александър Краваров й дава картбланш и Нона открива първото изда­ние на феста, облечена в нещо подобно на комитска аба като воевода.

 Любимият й, генерал Богомил Бонев, заста­ва твърдо зад нея и инвестира в строител­ство на хотел в Банско. Купува й апартамент, който стопанката об­завежда с мебели от Индонезия, Сицилия и Верона, прави баня от камък, монтира инди­анска мивка.

 Животът на семей­ството се пренастрой­ва според създадената ситуация и то прекарва по-голяма част от вре­мето си в курорта. До­волен от успеха на фестивала, кметът Крава­ров подарява на директорката му медал със символа на града.

Нона Йотова

  Нещата се обръщат на 180 градуса с избирането на новия кмет на Банско Георги Икономов. Нона му изпраща програма за предстоящата проява, но кметът решава, че тя вече ще бъде организирана от община Банско.

 „Все едно раждаш дете, гледаш го до 5 години и в един момент казват, че не е твое, и ти го взимат. Това само еничарите са го праве­ли. Може би сегашни­ят кмет си мисли, че той сам може да напра­ви фестивала. А това е цяла година работа, гледане на представле­ния, селекция, съставя­не на програма, уговаряне с театри“, избух­на Нона.

 Пророчеството й се сбъдва. Кме­тът заявява, че театралните дни в Банско ще се проведат от 1 до 7 юли. Представи­тел на гра­доначални­ка тръгва да оби­каля те­атрите из Со­фия с про­гра­мата на Нона Йо­това и дра­матурга на На­родния  театър Роза Радичко­ва. В Народния театър, Сатира­та и „Сълза и смях“ обаче отказват да водят преговори. Театралите смя­тат за несериоз­но такова голя­мо събитие да бъде организи­рано само за месец и по­ловина пре­ди  провеж­дането му.

През това време Йотова решава да пренесе театралния си фестивал в читалището в Раз­лог.

 „Това, което кметът на Банско не се сеща да каже, е, че той из­вършва в момента кражба на инте­лектуална собственост“, гневи се половин­ката на генерал Бонев. Относ­но „топлата си връзка“ със старата общинска управа, коя­то според Икономов толерира­ла феста, Нона кон­трира:

 „Общината не ни е помагала. Правехме всичко сами със спонсори, като ние бя­хме най-основни­ят, защото всички актьори спяха в нашия хотел безплатно“.

 Най-скандалното в цялата история е би­ографията на Георги Икономов, който стана кмет на община Банско след последните избо­ри през октомври ми­налата година. Преди това той беше народен представител от ГЕРБ, както и шеф на общин­ския съвет в Банско. Кореняк банскалия и по професия иконо­мист, врял и кипял в проблемите на една от най-бързо развиващи­те се общини в Бъл­гария. За всички беди обвинява бившия кмет Краваров, че му е оставил тежко наследство.

Наскоро се похва­ли, че е спасил Бан­ско от строителство в картофените ниви е постигнал рекорден ръст на туризма в града през сезона.

 Местни­те хора апострофират, че това е поредният мит. „Може­те да попи­тате всеки хо­телиер или магазинер в града. Всички  ще ви отго­ворят,  че такъв слаб сезон не помнят да е имало.

 Нищо, че природата беше благосклонна към Банско и наваля толкова сняг. Можете ли да си пред­ставите, ако и сняг нямаше, що за сезон щеше да е тогава?“, гневят се жители на Банско и припомнят, че през 2003 година Геор­ги Икономов е бил под­съдим за източване на ДДС. Той се признал за виновен, за да получи условна присъда.

През 2007-2009 годи­на пък, когато се случ­ва чудовищното презастрояване и загрозява­не на Банско, сегаш­ният кмет е бил пред­седател на общинския съвет.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *