Ева Михова и покойният й съпруг Мишо Бирата тровени със специални медикаменти разработени от КГБ

 

Покойните вече Ева Михова и Мишо Бирата

Година след като бе убит Михаил Михов, известен по­вече като Мишо Би­рата, бе затрита  и съпругата му Ева Михова. Покойната вече вдовица отне­се на оня свят тай­ната за смъртта на мъжа  си, което  е достатъчно осно­вание да се смята, че и тя е жертва на убийство.

 Михаил  Михов почи­на при мистериозни обстоятелства преди година. Трупът му е намерен в хотел в Правец, който е собственост на Валентин Златев – приятел както с премиера Бойко Бори­сов, така и с бившия пре­зидент Георги Първанов. Официалната версия е, че мъртвият Михов е от­крит сутринта на 30 март 2011 година от камериер­ка в хотела, а сигналът до полицията е подаден на обяд в 12,30 часа.

 Но, стината е съвсем различна.

 За нея Ева Михова споделя пред приятел­ка. Вдовицата разкрива приживе, че е получи­ла съобщение за смърт­та на мъжа си още пред­ната вечер. Тогава е пра­вен и оглед на хотелска­та стая, където е намерен безжиз­неният Мишо. Раз­следващите поли­цаи обаче получа­ват нареждане ог­ледът да бъде пре­кратен вечерта и да се направи нов ог­лед на следващия ден. Според опитни кримина­листи това е начин да бъ­дат заметени следите от медикамент, чрез който на Мишо Бирата е предизвикана остра сърдеч­на недостатъчност, дове­ла до смъртта му. Подоб­ни медикаменти са раз­работвани от КГБ и са изключително резултатни. Нужни са от 6 до 8 часа, за да не оставят следи в кръвта. 

Ева Михова и Михаил Михов разговарят с президента Георги Първанов

  Могат да бъдат разпространени чрез спреи или чрез течност, както и чрез ампули с газ. Имен­но по този начин си оти­ва от този свят Мишо Би­рата.

 Впослед­ствие Ева Михова също е подложена на медикаментозна „тера­пия“ и за по-малко от година се преселва на небето, отровена от убийците на мъжа си. Така тайната остава под земята.

 За нея знае само една при­ятел­ка на Михова, която е зас­трашена.

 Покойната вдовица била крайно разоча­рована от отно­шението на Бой­ко Борисов към нея след смъртта на съпруга й, на­учихме от нейни близки във Варна.

 Премиерът обещал покровителство за биз­неса на съпруга й Миха­ил Михов. След кончината му обаче Борисов въ­обще не се интересувал от проблемите на вдовицата Ева и дори мълча­ливо дал зелена светли­на на нейни съдружници да заграбят големи фи­нансови потоци от импе­рията, която наследила от мъжа си.

 „Бойко Борисов е един неблагодарник. Докато Мишо беше жив, всичко беше наред. След смъртта му дори не ми вдига телефона, за да чуе за проблемите ми. Помолих наши общи познати да го запознаят със ситу­ацията, но и тогава не ме потърси“, изплакала покойната Ева дни пре­ди отровата окончателно да я убие.

Бойко Борисов

  Близки до семейството разказват, че тя не могла да се спра­ви с наследения бизнес. Приживе съпругът й Миха­ил Михов имал договорка с премие­ра да не го проверяват от НАП и митниците, за­щото от години криел да­нъци и акцизи. Този факт се потвърждава и от из­несените скандални СРС-та меж­ду шефа на митниците Ваньо Танов, заместника му Антоний Странджев и Бойко Борисов. От раз­говорите става пределно ясно, че покойният биз­несмен Мишо Бирата си е плащал за спокойстви­ето на всички правител­ства, включително и на това от ГЕРБ, защото са­мият премиер се застъп­ва за него заради „поет ангажимент“

 След смъртта на мъжа си покойната вече Ева Михова била принудена да се раздели с много от фирмите, които вър­тял приживе той. В също­то време братовчедката на Мишо Бирата Веска Янева започнала да заграбва големи финансови потоци от империята на Михов. Същото пра­вели и други подставени лица, които Бирата назначил за собственици и управители на десет­ки фирми. Изоставена от всички, съпругата му се пропива. За нея ос­тават само дълговете на мъжа й. Негови прияте­ли и бизнес партньори започват да си търсят парите от законната му наследница – Ева. Точ­но затова и тя потърси­ла контакт с Бойко Бори­сов за помощ, но той не отвърнал на молбите й. 

Докато бил жив, Мишо Бирата дал пълномощ­ни на първата си братов­чедка Веска Янева да се разпорежда с фирмите. Тя поела офанзива да ги отнеме от влиянието на вдовицата му, за да не попаднат по-късно у сина й Огнян. Момчето не е от брака на Мишо Бирата с Ева, а от пре­дишна нейна връзка.

 Ева имала проблеми и със сестрата на Михаил Михов – Мирела, която също искала част от ак­тивите на брат си, но не и дълговете, които оста­нали за вдовицата.

Още сензации:

loading...

Един отговор за "Ева Михова и покойният й съпруг Мишо Бирата тровени със специални медикаменти разработени от КГБ"

  1. Ani   01.06.2012 at 13:17

    Admin1 много филми гледа явно,но поне като пише статия, да се информира как се казва синът на Ева Михова – Пламен,а не Огнян. Поне с тази цел,че да изглежда по-достоверна статията му,а не само да пишем глупости!!!

    Отговор

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *