ДПС в разцепление – да подкрепят ли ГЕРБ или не

Ахмед Доган

  „Заяждането през медиите между Доган и Бойко Борисов е цирк. Двамата имат взаимна изгода един от друг и тайно играят в един отбор.

 Учудвам се, че започ­наха с номерата година преди изборите. Обик­новено го правят само месец преди вота. Явно нещата са много сери­озни. ДПС са се разце­пили по мнението дали да подкрепят ГЕРБ, както досега, или да го играят опозиция“, ко­ментира „войната“ меж­ду лидерите на ГЕРБ и ДПС народен предста­вител, който не е анга­жиран с двете партии.

 В редиците на депу­татите от ДПС цари ис­тинско разцепление за курса на коалиционни­те политики, които дви­жението трябва да про­вежда. Всички чакат тежката дума на лиде­ра Ахмед Доган, който напоследък открито на­рича управлението на Бойко Борисов провал и дори каза, че му мирише на предсрочни избори.

Бойко Борисов

  Премиерът театрално му отвърна, че не може човек, който мирише на джибри, да подушва из­бори.

 Всъщност в ДПС те­кат сложни процеси и Доган вече изпуска юз­дите на своите.

 Заместник-председателят на партията му Камен Костадинов бил в отлични отношения с управляващите от ГЕРБ и оглавил неформално­то крило за открито сът­рудничество с хората на Бойко Борисов.

 Той не можел да скрие възхищението си от премиера и ми­нистъра на вътрешни­те работи.

 В същото време Доган говори по митинги в Делиормана за па­губната политика, коя­то води кабинетът.

  От друга страна, биз­несът на ДПС обръчите продължава да цъфти с подкрепата на ГЕРБ.

 „След елиминиране­то на „Атака“ от поли­тическата сцена явно от говоренето на Доган ще се възползват в ГЕРБ. Той много доб­ре осъзнава, че вся­ко предизвикателство, което хвърля в публич­ното пространство, вди­га акциите на полити­ческите му противници. Избрал е да бъде лоши­ят в играта с добрите от ГЕРБ. После те ще му се реваншират с нови порции от финансира­нето в държавата“, ко­ментират депутати.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *