Донка Митева смятала Алексей Петров за по-близък от синовете си! Защо се обърна срещу него!

Донка Митева (вляво)

  Апелативният съд остави за посто­янно Алексей Петров в ареста. На закрито заседание ма­гистратите потвърди­ха мярката, постанове­на по време на делото „Октопод“ в Софийския градски съд. Това изне­нада дори прокурорите по делото, които иска­ха задържане под до­машен арест.

 Петров е задържан, защото оказвал натиск върху свидетелите Пла­мен Устинов и Донка Митева, известна като сестрата на Винена­та царица Роза Геор­гиева. Обвинението не приведе нито едно до­казателство за това, а съдът реши да задържи бившия офицер от ДАНС само на базата на пока­занията на двамата сви­детели. Повод за новото задържане стават сре­щата, която Алексей Петров е имал с Пламен Устинов (по желание на свидетеля и в присъст­вие на адвокат), и вне­запната промяна на показанията на Донка Митева, коя­то на заседанията през февруари горещо защи­ти Петров, а в началото на май дойде в залата, за да говори точно об­ратното на онова, което сама е твърдяла. Така тя се превърна от рев­ностна защитничка на Алексей в оръжие за политическа репресия. Изглежда, че съдиите са единствените, които вярват безпрекословно на абсурдните разкази на Устинов, както и на пълната промяна в пока­занията на Митева.

Алексей Петров

  От няколко месеца Пламен Устинов разказ­ва небивалици за мок­ри поръчки, които уж Петров му нареждал лично, а той все не ги изпълнявал. Преди две години, докато Алексей Петров отново беше в ареста, в кан­тората на нота­риус Пла­мен Устинов написва и под­писва декларация, в която доброволно раз­казва как прокуратура­та и МВР го притискат, за да дава фалшиви пока­зания. Това той прави, за да вземе 300 хиляди лева от семейството на Алексей Петров, уж за да избяга зад граница от натиска на Флоров и Цветанов. Този разказ е документиран на видео, излъчван е по телевизи­ите и всеки може да го види в YouTube.

 Тъкмо защото съдът трябваше да провери и другата възможност – натискът върху свиде­телите да е осъществя­ван от прокуратурата и МВР, публикуваме пис­мо, което Донка Ми­тева пише на Алексей Петров през лятото на миналата година.

 В него тя моли Петров за пари, защото й пред­стояла операция. Пис­мото е написано с май­чински тон, а има и ди­ректен намек за това, че Митева смята Петров за по-близък от своите си­нове и снахи. Писание­то си тя завършва така: 

„Моите поздравления за интервюто ти по „Скат“. Беше брилянтен.

 Аз ще се преборя и с тази операция и отново ще ти помагам с какво­то мога. Старите коне са по-жилави от мла­дите. Пази се! Желая ти здраве и пълна по­беда. Благодаря пред­варително! Д. Митева“.

 Жената, написала това миналата година и свидетелствала в пол­за на Алексей Петров преди два месеца, из­веднъж се оказа запла­шена от него. При по­ложение че са семей­ни приятели от петна­десет години, а по вре­ме на първия арест на Алексей тя участваше в пресконференции и публични акции в не­гова защита.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *