“Господари на ефира” свалено от екран за да не дразни управляващите

Магърдич Халваджиян

  Най-доброто предава­не на Би Ти Ви падна от ефира на телевизията. Противно на всяка логи­ка, шефовете на медия­та свалиха „Господари на ефира„, и то след като се бяха опитали да маргинализират предаването вът­ре в самата си програм­на схема.

По-рано повто­ренията на„Господарите“ се излъчваха от 18,30 до 19 ч. и в този пояс нямаха конкуренция но после, кой знае защо, бяха изместени от 16,30 до 17 часа. А иначе пре­даването се излъчваше след „Шоуто на Слави“, от 23,30 ч., което далеч не е най-доброто телевизи­онно време за тази гледа­на и обичана продукция. За годините, в които бе на екран, предаването се превърна във фено­мен, защото съчетаваше в себе си интелигентен ху­мор, остра сатира, талант­ливи водещи и остроумни сценарии. В някакъв сми­съл то нямаше конкурен­ция, като се има предвид тоталната простотия на ла „Комиците“, „Столичани в повече“ и прочие ху­мор, който заля телеви­зионния ефир.

 Едно от качествата на „Господари на ефира“ бе, че се гъбаркаха с всички, включително и със сами­те себе си, и почти вина­ги острите им иронични стрели попадаха в целта и бяха уместни. В послед­ните две години преда­ването попълваше една огромна празнина във всички ефирни телевизии – тази на опозиционното говорене или ироничното отношение към властта.

Водещите на "Господари на Ефира" Димитър Рачков и Мария Игнатова

  За разлика от Слави Трифонов, който започна лична борба с бившия си приятел и огледален об­раз Бойко Борисов, „Гос­подарите“ създаваха чувството за обективност а майтапите им към пре­миера и гафовете на него­вото правителство става­ха хит в мрежата. Хората си ги преразказваха на другия ден след преда­ването, което отдавна не се е случвало с българ­ски продукции. 

Ос­вен развлекателна функ­ция, без да искат, хората на Халваджиян правеха и публицистика и донякъде  запълваха създадения от цензурата вакуум. Именно цензура­та ги махна от ефира на Би Ти Ви, а приказките за финансови неуредици от страна на медията звучат крайно неубедително.

 „Господарите“ бяха не­удобни и за самата те­левизия, защото често изобличаваха глупостите на водещите и цели про­дукции. Запознати с кух­нята на Би Ти Ви твърдят, че една от основните при­чини за охладняването на отношенията с Халвад­жиян се е появила след предаването, посветено на новата гордост на Би Ти Ви „Домашен арест“.

 В „Господари на ефира“ бяха показани цели сце­ни, откраднати от култо­вия сериал „Двама мъже и половина“и пренесени бездарно на родна почва.

 Явно е, че интере­сите на медията и на някои политици са се пресекли и предава­нето бе свалено, за да не дразни управляващите само година преди след­ващите избори. Щом от­сега започнаха да свалят предавания, можете да си представите колко честен ще бъде предстоящият вот, но това е друга тема.

 Свалянето на „Господа­ри на ефира“ от ефира на Би Ти Ви показа скритата и много арогантна стра­на на българския медиен живот, в който няма много място за интели­гентността, таланта, чув­ството за хумор и здра­вословната критика.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *