Бойко Борисов Заграбва Бизнеса на ВИС-2 ! ГДБОП арестува Мая Илиева!

Премиерът Бойко Борисов

Бившият охранител и настоящ преми­ер Бойко Борисов е решил да заграби огромна част от бизнеса на бившата групировка ВИС. За целта той е разпоредил на подопечните си от ГДБОП да започнат разследване на висаджийската вдовица Мая Илиева. Така наре­чените антимафиоти, които иначе изпълня­ват функциите на ударна бригада, са запо­чнали да ровят компаниите на вдовицата за пране на пари и точене на ДДС. В ъндърграунда коментират случващото се като опит за завземане на територии и разчистване на стари сметки. Не е тайна, че през 90-те Бойко Борисов беше част от конкурент­ната на ВИС групировка СИК. Сега чрез държавен рекет ще опита да отвоюва целия бизнес за себе си и за своите хора.

 Покрай разследването на водещите се за антимафиоти Мая Илиева може да се окаже и в ар­еста, прогнозират юрис­ти. От ГДБОП ще се опи­тат да до­кажат, че фирмите на Илие­ва служат за легали­зиране на приходите от сенчестия бизнес на гру­пировката.

 Мая Илиева е прочу­та повече с вечерните си турове и забавления из различни столични за­ведения, отколкото с ус­пешни бизнес проекти. Открай време се твърди, че вдовицата на Георги Илиев е бялото лице на някогашните висаджии – хотели, козметични сало­ни и т.н., докато мрачни­ят им бизнес – наркоти­ци, проституция, крадени коли, точене на ДДС, е в ръцете на Христофорос Аманатидис – Таки. На­следницата на „ВАИ холдинг“ от години демонстрира висок стандарт въпреки че повечето от бизнес начинанията й са в криза.

 Наскоро фалира общи­ят й проект с вдовицата на разстреляния Фатик – Адриана Тюркмен. Две­те стоят зад пиано бар “Broadway” на бул. „Вито­ша“ 119, обясняват ин­форматорите. За пред хората въп­росният локал се водеше на певеца Мирослав Кос­тадинов – Миро. Той от­кри пиано клуба с гръм и трясък и мощна рекла­ма през есента на 2011 г. В началото на април заведението безславно хлопна врати. Причина­та била лошият менидж­мънт. Покрай закриването на пиано бара самият Миро призна, че е имал още двама съдружници, като той отговарял само за програмата.

 В криза е и другото зна­ково занимание на Мая Илиева – бизнесът с женска­та красо­та. Широ­ко рекламираното й съдружие с французина от Тулуза Мишел Сантьонак вече е в историята. Двете им общи фирми „ММ енд С“ и „ММ енд С-1″ са в лик­вида­ция от май, миналата година. Като мотив се посочва, че не са постигнати очакваните резултати, съответни на направените инвестиции.

 Фирмените регистри показват, че доскоро със запори е била и общата компания на Мая Илие­ва с бизнес дамата Дарияна Куманова, соб­ственичка на магази­ните „Инкогнито“.

Мая Илиева

  Запорът е бил по искане на банка, но неотдавна е вдиг­нат. За да спаси потъващия кораб, през декември 2011 г. Мая Или­ева прави про­мяна и в упра­влението  на „ВАИ  холдинг“, наследен от по­койния й съпруг Георги   Илиев. За  управител на компанията, която е 100% собственост  на вдовицата, е поставена счетоводител­ката  Лариса  Ивановна  Маткова, показва справка в Търговския регистър. Лариса Мат­кова заменя като управител дългогодишния финансист  на  няко­гашната ВИС Орлин Маринов. Той влиза в средите на ВИС след смъртта на Ba­сил Илиев и управлява холдинга от 2006 г. Бил е също и шеф на позабравените вече су­пермаркети „Оазис“, за­купени по-късно от биз­несмена Христо Ковачки.

 Новата управителка Лариса Маткова също е познато име за виса­джии – тя от години върти счетоводството на фирми от обръча на някогашните силови застрахователи. Като гла­вен счетоводител е разписвала финансови­те отчети на редица фирми, свързани със застреляния Георги Или­ев. Лариса Маткова е уп­равител и на друга фир­ма, свързана с някогаш­ния ВИС – „Ви-2″. В нея съсобственик е ликвидаторката на ВИС-2 Йорданка Димитрова.

 Отлично запознати разкриват пред нас, че истинският финансов шеф на някогаш­ната ВИС и нейните при­емници не е нито Орлин Маринов, нито Лариса Маткова, а мъж, кого­то всички наричат Митя. Неговият офис е в биз­нес центъра на площад „Ручей“, зад бензинос­танцията на „Шел“ на бул. „България“ в столицата.

 Друга важна фи­гура, която ръково­ди остатъците от ВИС, е Антон Бо­янов. Той участва като собственик в повече от дузина фирми с разно­родна дейност – от добив на трошен камък, пясък и чакъл до отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения. Се­далището му е в Кюс­тендил.

 Мнозина  са  убеде­ни, че истинският бос, който има последна­та дума относно на­следството  на  ВИС, не е Мая Илиева, а Христофорос Аманатидис – Таки. Друг е въпросът кой пък стои  над  него.  Таки вече се радва на спе­челеното през години­те на прехода в ЮАР. Там  е  заедно  с  най-близкия си приятел  и съдружник Красимир Ка­менов – Къро. Въпреки че близки до бившата ВИС твърдят, че Таки е истин­ският наследник на Геор­ги Илиев, според Търгов­ския регистър Мая е наследила всички фирми и имущество на убития си съпруг.

 Преди да бъде застре­лян, Георги Илиев според запознати е натрупал бо­гатство от над 150 млн. лева. Приживе той инвес­тира в строителство, хо­тели, ресторанти и спорт. Част от фирмите му са регистрирани в офшорни зони в САЩ и Доминикан­ската република.

 

Хотелите по морето на Мая Илиева фалират

Хотелски комплекс „Дюн“

  С доста поразклатени позиции през последните години е туристически­ят бизнес на Мая Или­ева по Черноморието. Хотелите на някогаш­ните висаджии са във Варна, Златни пясъци и Слънчев бряг. Подобно на цялата туристическа индустрия в страната, и те не са в цветущо състояние.

 В Слънчев бряг висаджийското   наслед­ство   са   комплексът „Астория – Орел“  и „Дюн“, а на Златни  пясъци – хотелският комплекс „Акация – Гладиола Стар – Гла­диола“. Те са купени още в края на 90-те години.

 Тогавашното министерство на   търговията и туризма про­дава двата хо­тела в Слънчев бряг на сим­волични   цени – „Астория“ за 250  хил.  дола­ра и „Орел“ за 781хил.долара. След това имо­тите на  Георги Илиев на море­то набъбват и с няколко заведения. След 2005  г.  Мая Илиева веднага про­дава    дискотеката „Айсберг“ и компле­кса „Мултиплейс“, къ­дето нейният съпруг Георги Илиев е застрелян. Официална­та версия е, че се раз­деля с тях, за да не й напомнят за датата 25 август 2005 г, когато е убит Георги Илиев. Соб­ствеността преминава в ръцете на съдружници и хора, които са управля­вали тези заведения.

 Отлично запознати обаче твърдят, че хоте­лите в двата чер­номорски курор­та,   както   и концесия­та на пла­жа от Не­себър до Слънчев бряг само формално се водят под ръковод­ството на Мая Илиева, а истинският им шеф е Таки. Протяжна съдеб­на епопея се разви око­ло хотел „Дюн“ в Слън­чев бряг. Той е вдигнат върху някогашния рес­торант „Дюни“. Имотът е закупен предвидливо още през 1999 г., а гор­достта на Мая Илиева е построена през 2004 г.

 През 2007 г. от строи­телния контрол обявя­ват, че хотелът се раз­минава с редица нор­ми, има груби несъот­ветствия по отношение предназначението, до­пустимия брой легла, максимално допусти­мата височина и броя на етажите.

 Мая Илиева повежда битка в административ­ния съд за своя бутиков хотел. Накрая хотелът в сегашния си вид е при­знат за напълно зако­нен. От 2008 г. Илиева се опитва да го прода­де, като първоначално иска 12 млн. евро. Пери­одично в медиите се по­явява сензационна ин­формация, че е купен от някоя звезда като Мла­ден Михалев – Маджо, или Филип Киркоров.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *